A felvidéki magyar ifjúsági szervezetek, Mészáros Alajos EP-képviselő anyagi hozzájárulásával, Nagymegyeren a Betty Pansióban vendégül látták a magyar országgyűlés Ifjúsági Albizottságának tagjait, valamint a kormányzati hivatalok ifjúsággal foglalkozó szakembereit. Az ülésre január 25-én érkeztek a delegáció tagjai, az este folyamán Néveri Sándor polgármester egy beszélgetés keretében mutatta be a várost a jelenlévőknek.

A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Mészáros Alajos, a Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti képviselője is. Mészáros Alajos az unió ifjúságot érintő intézkedéseiről és a felvidéki magyarokat érintő kérdésekről is beszámolt. Kiemelte többek között, hogy sajnálatos módon az ifjú nemzedéket, azaz a 15 és 24 év közöttieket érinti leginkább a munkanélküliség. Ezt a statisztikát tovább rontja a korai iskolaelhagyás, mely szintén nagyarányú mind Szlovákiában, mind Magyarországon. A Beneš-dekrétumok és a kettős állampolgárság kérdésére is kitért, mindkét esetben egy aláírásgyűjtésnek köszönhetően is foglalkozik az Európai Parlament petíciós bizottsága a szlovákiai magyarságot érintő problémával.

A jelenlévők négy vitaindító előadást is meghallgattak. Csémi Szilárd, a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának felvidéki tagja, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke felvezetőjében a fiatalokat érintő problémákat vázolta fel, többek között a munkanélküliséget. Kitért a magyar iskolába való íratás fontosságára, valamint az identitástudat kérdésére is. Mint fogalmazott: a cél egy szélsőségektől mentes, de erős nemzeti öntudattal rendelkező fiatal magyar korosztály kinevelése.

Csillag Krisztina, a Szlovákiai Ifjúsági Tanács (Rada mládeže Slovenska - RMS) alelnöke a szlovákiai ifjúsági szervezeteket tömörítő ernyőszervezetet mutatta be. Miután az EU összes országában létezik ilyen ernyőszervezet, saját céljaként azt is elmondta, több ország szervezetével szeretne együttműködni. Az  SzIT 1990-ben alakult, 33 szervezet a tagja, mellyel nagyjából 40 ezer fiatalt tudhat maga mögött.
Ezzel kapcsolatban Téglásy Kristóf , az Emberi Erőforrás Minisztérium ifjúsági főosztályának vezetője bejelentette a Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulását. Az EU tagállamai közül Magyarország az utolsó, ahol megalakult az ifjúsági tanács.
Antal György, az European Democrat Students (Európai Demokrata Diákok) elnöke bemutatta az Európai Néppárt mellett működő szervezetet. Örömét fejezte ki, hogy második ciklusban van kelet-közép – európai elnöke az EDS-nek, ami ezért is fontos, mert így hatékonyabban tudják képviselni térségünk ifjúságának érdekeit. A határon átnyúló jobb együttműködést is elősegíti a közös munka.

Az utolsó előadás témája az ifjúság bevonása az önkormányzatok életébe volt, melyet Érsekújvár alpolgármestere, Nagy Péter (személyes okok miatt nem tudott részt venni a beszélgetésen) helyett Neszméri Tünde, a találkozó koordinátora mondott el. Kiemelte, sajnálatos módon sem a parlament mellett, sem az önkormányzatok mellett nem működnek kimondottan az ifjúsággal foglalkozó bizottságok. Ennek ellenére vannak programok, melyek segítségével bevonják a fiatalokat a helyi önkormányzatok munkájába. Érsekújvárott például az Érsekújvári Diák Parlament és a Kultúr Korzó is delegál tagokat a helyi tanácsadó testületekbe. Kiemelt két olyan programot is, melyet az önkormányzatok kezdeményeztek, a fiatalok bevonása céljából. Az egyik a „Szeretlek, Dunaszerdahely!”, mellyel a városi vandalizmust szeretnék visszaszorítani, ebbe az alapiskolásokat és a középiskolásokat is bevonja a város. A másik ilyen a Fél és Halászi községek határon átnyúló együttműködésében megszületett tehetséggondozó program. Ennek a programnak a célja, hogy a fiatalok saját lakóhelyükről egy 3-5 perces filmet készítsenek.

A kerekasztal-beszélgetésen bemutatkoztak a felvidéki ifjúsági szervezetek. A rendezvényen jelen volt: a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Diákhálózat, a Selye Egyetem Hallgatói Önkormányzata,  a Magyar Ifjúsági Közösség, a Via Nova ICS, a Fiatal Reformátusok Szövetsége, a Keresztény Ifjúsági Közösség, a Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás, a Nagymegyeri Ifjúsági Otthon, a Tandem és a Fiatalok a Jövőért.

A rendezvény végén a résztvevők megkoszorúzták a kitelepítettek emlékművét, ahol Neszméri Tünde a szervezők nevében elmondta, a Beneš-dekrétumok következményeként a magyarok elveszítették állampolgárságukat, kollektív bűnösökké lettek még a csecsemők is, munkaszolgálatra kényszerítettek, férfiakat, egész családokat deportáltak, csak azért, hogy minél több magyart toloncolhassanak ki az országból, és hogy rákényszerítsék a magyar államot a lakosságcsere-egyezményre. A beneši intézkedés következményeként 400 000 magyarral lett kevesebb az 1951-es népszámláláskor, mint a két világháború között.

Tárnok Irén