Agócs Gergely egy bejegyzést tett közzé.

??️ Ma Pőstyénben Nagyszombat megye kihelyezett ülésén ismét megnyitottam a nagymértékű teherforgalom kérdését, ami galántai járás lakosainak mindennapjait nehezíti. Probálunk megoldást találni a problémára, a bizonyos szakaszok fizetőssé tétele a kamionok számára járható út lenne. A megye kérvényezi a minisztériumnál, a végső döntés a kormánynál van....
?? Na dnešnom výjazdovom rokovaní Trnavského samosprávneho kraja v Piešťanoch som znovu otvoril problematiku nadmernej kamiónovej dopravy v okrese Galanta, ktorá sťažuje každodenný život obyvateľov tohto regiónu. Snažíme sa nájsť vhodné riešenie tejto situácie, spoplatnenie týchto úsekov pre nákladnú dopravu je najoptimálnejším riešením. TT SK žiada ministerstvo, aby podniklo potrebné kroky..