Nagy Dávid egy bejegyzést tett közzé.

??Együtt megcsináljuk!

??Pokyny k voľbám. Spolu to dáme!
- dátum: 25.05.2019 od 7:00 do 22:00
- voľte č. 21
- môžete odovzdať 2 preferenčné hlasy