Menyhárt József egy bejegyzést tett közzé.

[A harmincadik] Imanap után

“Zörgessétek a mennyország ajtaját, a Szlovák Püspöki Konferencia ajtaját magyar papi és szerzetesi hivatásokért, de különösen magyar főpásztorért! Ne nyugodjatok bele a magyar pásztorok utáni éhségbe! Ne adjátok fel!”

Mons. Lénár Károly atya így buzdított a XIII. Komáromi Imanapon. Eltelt tizenhét év, de szavai ma is ugyanúgy érvényesek: magyar papi hivatások és hiteles magyar főpásztor nélkül szétvert nyáj a felvidéki magyar katolikus közösség!

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.
Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába! [Mt 9,35-38]