Nagy Dávid is with Ondrej Dostál.

??️ Pont kerülhet az állampolgársági ügyek végére?! Ondrej Dostál és társai törvénymódosítási javaslatot nyújtottak be a parlamentbe, melynek hatására törölnék az állampolgárságról szóló törvény alkotmányellenes rendelkezéseit. Így az érintett ügyfeleink a magyar állampogárságuk mellé visszakapnák a szlovákot is. A fő ok viszont a Brexit, ugyanis a törvény hatására akár 100.000 (Nagy-Britanniaban dolgozó) állampolgárt is elveszíthet Szlovákia. Köszönjük és hajrá!

??️ Ondrej Dostál a jeho kolegovia predložili návrh novely zákona o štátnom občianstve. Týmto by sa zrušili protiústavné ustanovenia zákona a nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva na vlastnú žiadosť by neznamenalo odňatie slovenského. Dôvodom je najmä Brexit, keďže hrozí, že Slovensko príde o cca. 100.000 štátnych občanov pracujúcich v Británii. Samozrejme dotknutí sú aj všetci tí, ktorým bolo občianstvo odňaté, alebo žijú v strachu a neistote kvôli možnému odňatiu. Ďakujeme a držíme palce!

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=7219&f…