Nagy Dávid is attending an event at Esterházy János Zarándokközpont.

?? Nem csak közösségünket, hanem az egész társadalmunkat is gyarapítjuk!

?? Sme na osoh nielen našej komunity, ale aj celej spoločnosti!