Nagy Dávid is in Budapešť.

?? Tegnap találkoztunk a Mesterrel! Terence Hill valóban olyan kedves és alázatos, mint ahogy az ember gondolja.

?? Včera sme sa stretli s Terencom Hillom, ktorý je naozaj taký milý a pokorný, ako sme si to predstavili.