Nagy Dávid egy bejegyzést tett közzé.

??Szlovákia ismét bekerült a nemzetközi sajtóba. Ideje lenne felébredni és jó irányba terelni a közügyeket.

??Slovensko sa opäť dostalo do medzinárodného spravodajstva. Je na čase prebudiť sa a uviesť veci verejné na pravú mieru.