Nagy Dávid is in Érsekújvár, Nitriansky, Slovakia.

?? Elkezdtük az autóroncsok eltávolítását.

?? Začali sme s odstraňovaním vrakov.