Nagy Dávid added 4 new photos — in Budapešť.

Büszke vagyok rá, hogy a KJI partnerirodája lehetünk.

Som hrdý na to, že naša advokátska kancelária je partnerom KJI.