Zobor-hegyi emléktúra

Esemény időpontja
Helyszín

1896. április 21-én a Magyar Országgyűlés ünnepélyes ülésén törvénybe iktatta hét millenniumi emlékmű felállítását a következő helyeken: Brassó, Dévény, Munkács, Ópusztaszer, Pannonhalma, Zimony és a Nyitra melletti Zobor-hegy.
A Zobor-hegyen emelt emlékoszlop egy szélesebb alapépítményen álló 22 méter magas gránitobeliszk, oldalain négy repülni készülő turullal.
„Ez az emlékmű, melyet bonyhádi Perczel Dezső magyar királyi belügyminiszter, az országgyűlés tagjainak, Thuróczy Vilmos Nyitravármegye főispánjának, s nagyszámú ünneplő közönségnek jelenlétében 1896. évi augusztus hó 30-ik napján avatott fel s a mely mű Berczik Gyula műszaki tanácsos terve szerint készült, hivatva van: egyrészt Nyitra vára s vele az éjszaknyogoti országrészeknek Árpád vitéz hadai által történt elfoglalása emlékét megörökíteni, másrészt pedig erről a hegytetőről szerteszét, fel a haza bérczkoszorús határáig, le a Dunáig, keletnek és nyogotnak fennen hirdetni, hogy ennek a vidéknek a népe, - mely magát ezt az emlékkövet kegyelettel vette gondos őrizetébe - nyelvben és szokásokban bár idegen, de érzületben mindenkor hűséges tagja a nemzetnek, rendíthetetlenül megbízható támasza a hazának.”
(Az emlékoszlop felavatásáról készült okirat, részlet)
Az emlékoszlopot cseh legionáriusok robbantották fel 1921. februárjában. Talapzata ma is áll, maradványainak egy része fellelhető a talapzat környékén és az erdőben.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves barátait a Zobor-hegyi milleniumi emlékmű felavatásának 120. évfordulója alkalmából szervezett emléktúrára.
Gyülekező 2016. szeptember 25-én (vasárnap) 13.30 – 14.00 óra között a nyitrai tüdőszanatórium melletti parkolóban.
A résztvevők kitűzőt és névre szóló emléklapot kapnak, ezért kérjük, részvételi szándékát jelezze a 0908 736 256-os telefonszámon vagy a klari.toth@gmail.com e-mail címen 2016. szeptember 22-ig (csütörtök).

Szervezők:
63. számú Kodály Zoltán cserkészcsapat
– Nyitrageszte,
Csemadok Nyitrai Területi Választmánya,
Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület PT,
Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola – Alsóbodok,
Magyar Közösség Pártja Nyitrai Járási Elnöksége,
Nyitra és Vidéke Célalap,
Zoboralji Kulturális és Információs Központ,
Zoboralji Via Nova Ifjúsági Csoport