Nyitra Megyei Önkormányzata szerdán tartotta meg soron kívüli, ötödik képviselő-testületi ülését. Félreértés ne essék, nem a megye dúskál a javakban, nem a pénzét szórja. Viszont a helyi önkormányzatok, a települések vannak katasztrofálisan rossz gazdasági helyzetben, melynek okozója az előző kormányzat kísérlet-tévedés politikája, amellyel a családi támogatásokat (ami kellő, helyes intézkedés volt) és további súlyos reformokat az önkormányzatok terhére valósította meg, nem az állami költségvetés terhére (ami durva hiba volt). Miért is? Nézzük: 2016-2023 között az állami költségvetés kiadási oldala kb. száz százalékkal növekedett meg (elérve az idei 35 milliárdot), míg a helyi önkormányzatoké 20 százalékkal, vagyis a 7 éves gazdasági növekedést alulmúló arányban.

Ráadásul, minél kisebb a település, annál súlyosabb pénzügyi gondokkal küzd. Esetenként, fél éve nem jut forrás a polgármester fizetésére. S milyen munkát várhat el a falu lakossága a fizetés nélkül tevékenykedő polgármesterétől? Csendben válaszolja meg mindenki... S ha nem jut fizetésre, végképp nem jut beruházásokra. Erre reagáltunk Nyitra Megye Önkormányzatában, amikor a szerdai testületi ülésen elfogadtuk az egyszeri alkalomra szóló általános rendeletet a települések anyagi támogatásáról. A Nyitra megye területén található 357 település mindegyike hamarosan megpályázhatja az 5.000 € összegig szóló megyei támogatást, melyet kisebb beruházásra, nagyobb beruházás részleges finanszírozására, építkezési tervdokumentációra, eszközbeszerzésre (járműveken kívül), kulturális- és sporttevékenység finanszírozására használhat fel. E megyei támogatást 2023 végéig fel kell használni és el kell számolni. Az erről szóló pályázati felhívás hamarosan megjelenik Nyitra megye honlapján – www.unsk.sk .

Nyitra megye a Komáromi Agel Kórházban megvalósuló konkrét beruházások kapcsán a kórház segítségére sietett. Konkrét telkek cseréjére volt ehhez szükség a megye és Komárom városa között. Miközben komoly idősatuba került a megye, hiszen a legutóbbi, 4. testületi ülésen elfogadtuk a telekcserék szándékát, viszont adottak a jogszabályi határidők, a szándék megszavazását követően legkorábban mikor dönthet a megyei testület a telekcserét érintő szerződésről. A másik oldalon a kórház volt az idő szorításában, a beruházásról szóló pályázat benyújtásának határideje szorította. Ezek végett éppen július 12-re (vagyis a szabadságok időpontjára) kellett a megye elnökének összehívnia a soron kívüli megyei testületi ülést. Bejött, a megyei testület határozatképes volt és a testületben jóváhagytuk a telekcserérő szóló szerződést, nagyban segítve ezzel a Komáromi Agel Kórház beruházási, korszerűsítési törekvéseit.

Ám ennek egyik következménye az, hogy azonnal módosítottuk a megye vagyongazdálkodási szabályzatát, hozzá igazítottuk az érvényes jogszabályokhoz, hogy a jövőben vagyongazdálkodási témában ilyen és ehhez hasonló időstresszbe ne kerüljön a megye.

A megyei testületben jóváhagytuk Nyitra megye idei költségvetésének 5. módosítását. Ebben elsősorban jóváhagytuk a 1,77 millió € támogatási összeget a települések részére. Ekkora forrásra lesz szükség, ha a pályázatot benyújtja mind a 357 Nyitra megyében található település a teljes összegben és mindegyikük számára a megye megítéli a maximális, 5.000 € megyei támogatást. Javaslatomra 86 ezer € támogatást kap a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió a Karva és Párkány közötti Eurovelo 6 kerékpárút megépítésére. A megye ennyivel járul hozzá a kellő idegenforgalmi beruházás megvalósításához. Számos beruházás (melyeket idén nyáron kellene megvalósítani) közbeszerzése magasabb összeget generált, mint az előre eltervezett összeg a tervdokumentáció alapján. Ilyen a Párkányi Megyei Rendelőintézet aktuális beruházása lift megépítésére és a bejárati csarnok újjáépítésére, ehhez a megyének további 65 ezer € forrást kellet biztosítania. Hasonló okból további 65 ezer € összeget biztosít a megye a Komárom-Gúta-Vágsellye közötti megyei II. osztályú út teljes burkolat felújításának többletköltségeire. 7 ezer eurót áldoz a megye az érsekújvári Építészeti Szakközépiskola számára az épülete felújításával kapcsolatos többletköltségek fedezésére, 4 ezer eurót az ipolysági Szondy György Gimnázium épületének felújítására, míg 16 ezer eurót a lévai Barsi Múzeum kútjának felújítására. 250 ezer € összeget biztosít a megye az érsekújvári Egészségügyi Szakközépiskola számára épületének részleges felújítására. 25 ezer € összeget biztosít a megye a vágsellyei Mezőgazdasági Szakközépiskolának lovak vásárlására, miközben ez az egyetlen lótenyésztési irányzatú szakközépiskola az országban. 

A megyei testületben megvitattuk a Nyitra Megye Fociakadémiájáról szóló jelentést, majd határozattal megbíztuk a megye főellenőrét, vizsgálja meg a projekt gazdái és az érintett fociklubok közpénzekkel való gazdálkodását. Ennek oka, hogy a hét közül csupán két fociklub, az érsekújvári FKM és a párkányi MŠO volt az, amelyek a megyei hivatal kérésére rendelkezésre bocsájtották a projekt őket érintő teljes pénzügyi és szakmai beszámolóját.

A megyei testületben elfogadtuk a megye főellenőre és a megyei ellenőrök 2023. évi második félévi munkatervét.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Szövetség képviselőcsoportjának elnöke