Míg Berényi József, a Szövetség MKP platformjának elnöke a közösségi médiában reagált a közigazgatási reformtervezetre, Mózes Szabolcs alelnök és Őry Péter önkormányzati szakpolitikus a párt pozsonyi székházában tartottak ebben a témában sajtótájékoztatót.

Berényi József a közösségi médiában így foglalt állást: „Felháborítónak tartjuk a Roman Mikulec vezette belügyminisztérium közigazgatási reformtervezetét. Annak megvalósulása durva beavatkozás volna Szlovákia állampolgárai életébe, ugyanakkor asszimilációs szándékot takar a Szlovákiában élő magyar közösséggel szemben. A belügyminisztérium a jelenlegi nyolc helyett 4+1 megyével számol (Pozsony, Nyitra, Zsolna, Nagyszombat és Kassa központokkal), az azokon belüli régiók határai is jelentősen változnának. A 79 járás helyére 46 „szubrégiót” terveznek. Csonkulna a Dunaszerdahelyi járás (pl. Somorjának a Pozsonyi régióhoz való csatolásával), a Komáromi járás megszűnne, azt az Érsekújvárihoz sorolnák, a Galántai járás pedig a Vágsellyeivel együtt a Nagyszombati szubrégió része volna… és folytathatnánk. A harminc éve létrejött Szlovákia közigazgatási felosztása eddig sem követte a történelem során kialakult természetes régiók határait, és a magyar érdekképviselet befolyásának a csökkentését célozta meg. Ezért mi a jelenlegi helyzet megváltoztatására nyitottak lennénk. Viszont az általunk szorgalmazott Duna menti megye helyett most egy olyan víziót ismerhettünk meg, amelyben a leginkább magyarok által lakott járásokat feldarabolják vagy megszüntetik.

Egy magát jogállamnak mondó országban nem történhet meg, hogy egy válságok sorozatával szembesülő, bizalmat veszítő kormány néhány hónappal az előrehozott parlamenti választás előtt ilyen alapvető, ráadásul a nemzetközi dokumentumokkal is ellenkező változást hozzon a polgárok életébe! Azon leszünk, hogy az Európai Unió, az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) is foglaljon állást ebben a kérdésben. Minden alkotmányos eszközt fel kell használnunk, hogy ez a közigazgatási reform ne valósuljon meg!” – zárta gondolatait Berényi.

A pozsonyi sajtótájékoztatón Mózes Szabolcs rámutatott arra, hogy folytatódik a káosz a kormányzásban. A bizalmát vesztett kormány a távozása előtt még átrajzolná a megyék és járások határait. Ez néhány hónappal a választások előtt már nyilván nem kivitelezhető, ám mégis veszélyes, hiszen ez a közigazgatási tervezet ott marad a belügyminisztériumban.

Mint mondta, nagy aránytalanságok vannak a tervezett régiók között, ráadásul az a két megye – Nagyszombat és Nyitra központokkal – is megszűnne, amelyben ma jelentős számban élnek magyarok.

Őry Péter (Csallóközcsütörtök polgármestere) arra az abszurditásra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány azt nem teljesíti, ami benne van a programjában, ami viszont nincs, azt igen.

A kormányprogramban nincs szó közigazgatási reformról. Ráadásul egy szakmailag megalapozatlan tervezettel álltak elő, amely összeütközésben van a Kisebbségvédelmi keretegyezménnyel, és a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája nemzetközi egyezményével is.

Emlékeztetett arra, hogy a kisebbségvédelmi keretegyezmény 16. cikkelye kimondja: „A Felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek a jelen Keretegyezményben foglalt elvekből származnak.”

A Szlovákia által is aláírt dokumentumok tiltják a közigazgatási régiók olyan mértékű megváltoztatását, amelyek nagy mértékben csökkentik az ott élő nyelvi és etnikai közösségek arányát. Hangsúlyozta: tény, hogy a jelenleg érvényes közigazgatási felosztás is ellentétes a természetes régiókkal, azaz változtatásra szorul, de most itt pl. a Csallóköz további szétdarabolásáról van szó. Végül rámutatott: A magyar közösség problémáit Szlovákiában nem értik, és így azokra nem is tudnak megoldást nyújtani a szlovák pártok. A Szövetség szakpolitikusa szerint ez a helyzet is erősíti azt a meggyőződést, hogy megalapozott az etnikai elven folyó politizálás igénye.

(ON/Felvidék.ma)