A mai nap folyamán Nagyszombat megye kommunikációs osztálya egy sajtóközleményt tett közzé, miszerint a megye a regionális iskolaügyi hivatal együttműködésével két új szlovák alapiskola jött/jön létre. Az egyik Galántán, a megyéhez tartozó szlovák tannyelvű kereskedelmi szakközépiskola épületében, a másik pedig a somorjai gimnázium épületében, amelyben önálló szlovák és magyar gimnázium is működik.

Valljuk, hogy mindenkit megillet az anyanyelvi oktatás lehetősége, a nemzetiségre való tekintet nélkül. Az észak- csallóközi és a mátyusföldi betelepüléseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen megnőtt a szlovák nyelvű oktatás iránti igény, ezért természetesen nem kérdőjelezzük meg, hogy új oktatási intézményekre van szükség. 

Az államigazgatásokhoz tartozó állami regionális iskolaügyi hivatalnak joga van alapiskolákat létrehoznia, és Galánta esetében problémamentesnek tartjuk, hogy a megyei fenntartású szlovák szakközépiskola épületében bérleti szerződés alapján alapiskola is működjön. Somorja esetében viszont hangsúlyozzuk, hogy a 2021. júliusában elfogadott megyei határozat alapján, az állam által létrehozott szlovák tanítási nyelvű alapiskola legfeljebb a 2023/24-es tanévig kaphat a megyétől bérleti szerződést. A kormányzati szerveknek ezalatt a két év alatt meg kell oldania a szlovák  alapiskola új épületbe való elhelyezését.

A Szövetség megyei képviselői következetesen ragaszkodni fognak a kéteves bérleti időszak betartásához.

Berényi József,  Nagyszombat megye alelnöke sajtóközleménye: