Köpöncei Péter, az MKP akkori OT-elnöke kezdeményezésére az idei év elején ő és Forró Krisztián elnök találkozott a Szlovák Posta vezetőségével, ahol felvetették azt a témát, hogy miként lehetne biztosítani a vegyesen lakott községek postahivatalaiban a kétnyelvűséget.

A Szlovák Posta a rendelkezésünkre bocsájtotta azon települések listáját, ahol a törvény értelmében a magyar feliratoknak is kint kellene lenniük. Az MKP helyi tagjai segítségével - amiért ezúton is köszönet jár nekik - tavasszal ellenőriztük a postahivatalokat, hogy hol tesznek eleget a kisebbségi nyelvhasználat törvényi előírásainak. Az érintett 275 postahivatal többségében nem voltak kint a magyar nyelvű feliratok. Majd erről tájékoztattuk a Szlovák Posta vezetőségét is.

E kezdeményezésünknek köszönhetően mára szinte minden postahivatalban előrelépés tapasztalható.

Köszönjük ez ügyben a Szlovák Posta pozitív hozzáállását.

Azon településeken, ahol nem történt változás, természetesen továbbra is szorgalmazzuk a magyar feliratok kifüggesztését.

Egyben kérjük a vállalkozókat, hogy a posta példáján felbuzdulva, szintén próbálják meg kétnyelvűsíteni üzleteik, vállalkozásaik kommunikációját.

Az egymás iránti tisztelet a békés és gyümölcsöző együttélés alapja.