Nagyszombat megye képviselői testülete a mai, 2021. december 8-ai ülésén elfogadta a megye 2022-ik évi költségvetését a kiadási oldalon 239,1 millió euró értékben.

A megye a koronavírus-járvány elleni elhúzódó védekezés ellenére a szigorú költségvetési fegyelemnek és a hatékony gazdálkodásnak köszönhetően idei évben majdnem elérte a járvány előtti év bevételi összegét. A megye egyik legnagyobb munkáltatója éppen a megyei önkormányzat - a hozzá tartozó oktatási, szociális, kulturális vagy útkarbantartási intézményekkel - több ezer embernek biztosít munkát, ennek megfelelően a költségvetési kiadások csaknem 30%-a bérköltség.

Bíztató, hogy jövőre összesen 2,9 millió eurót tudunk támogatásokra fordítani különféle pályázati felhívásokon keresztül. Két felhívás keretében 450 ezer euró a civil szervezetek, 250 ezer pedig a községi önkormányzatok részére került elkülönítésre. A támogatások a kultúra, sport, szociális ellátás, egészségügyi ellátás és - jövőre új, de nagyon fontos területként - a környezetvédelemben megvalósítandó közérdekű tevékenységek fejlesztésére szolgálnak. A támogatások legkisebb összege 500 euró, emellett az igénylők részéről az önrész a jóváhagyott támogatási összeg 10%-a. Igényelni 2022. január 1-től február 4-ig lehet elektronikusan és a képviselők májusi ülésükön döntenek az egyes támogatások jóváhagyásáról.

Ezen felül 200 ezer euró áll rendelkezésre a jelenlegi – de még inkább a jövő körzeti felnőtt- és gyermekorvosai számára. Ők például havi 700 eurót kaphatnak a szakvizsgájukra való felkészülésre vagy 20 ezer eurót a rendelőjük felszerelésére. A megye vezetése pénzügyi eszközökkel is igyekszik elegendő orvost biztosítani az egészségügyi ellátás első vonalába, amely nemcsak a Covid-19 járvány idején alapja a megfelelő egészségügyi ellátásnak.

Ezt a támogatást lakhatási kiadásaik kiegészítésére, megyei középiskoláink - öt évnél nem régebben diplomát szerzett - pedagógusai és szakoktatói is igényelhetik.

A kérvényeket elektronikusan a jövő év január 22-től lehet benyújtani. Valamennyit a kérdéses terület valós, folyamatos, egész évi igényei alapján egyénileg bíráljuk el. A sikeres pályázók havi 150 eurót is kaphatnak hozzájárulásként a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz.

A jövő évi beruházások összege - az EU-s források tervezett merítésének köszönhetően - 30 millió euróval haladja meg az idei év hasonló kiadásait. Általánosságban elmondható, hogy a megyei kiadások legnagyobb része az oktatás területére irányul, majd a közutak karbantartása és felújítása a második legnagyobb tétel.  Harmadik helyen a szociális ellátás kiadásai majd a személyszállítás és a kultúra következik.

A közösségi személyszállítás – a megyében működő autóbusz-járatok - költségeihez a megye jövőre az első ránézésre óriási összeggel, 24 millió euróval járul hozzá. Ez az összeg 8 évvel ezelőtt, még csak 11 millió euró volt, de a bérek és az üzemanyagok árának emelkedése, valamint a koronavírus-járvány okozta utasszám csökkenés megemelte a támogatás igényét.

Régióink minden területen lakosságarányosan részesülnek a megye költségvetéséből. Iskolaügy területén a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium sportpályájának felújítása, és ugyanott a Ladislav Dúbrava Gimnázium tornatermének megépítése van tervben.  A szeredi Vojtech Mihálik Gimnáziumban a konyhai részleg, a galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban pedig az uszoda gépészeti berendezése újul meg. Jövőre a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia kollégiumának megépítése is tervben van. A szociális ellátás kapacitásainak bővítése és a szolgáltatások minőségének javítása érdekében a galántai, kosúti és felbári intézményekben kerül sor bővítésre, felújításra, műszaki javításokra, a medvei és a sopornyai szociális otthonban pedig az adminisztratív épület hozzáépítéssel kibővül. Az ekecsi otthonban EU-s projekt keretében sejtszerű elrendezésben új épületek kerülnek kialakításra, amely így fokozatosan elveszíti intézményi jellegét és a lakói fokozatosan integrálódhatnak a falusi közösségbe.

A kultúra területén a Galántai Könyvtár két évre tervezett beruházása már a jövő évben az Esterházy kastély szomszédságában levő épületrész felújításával megkezdődik. Nagymácsédon a gyilkosság áldozatául esett újságíró Ján Kuciak egykori házánál a szólásszabadság emlékműve készülhet, alsószeliben pedig az egykori gőzmalom komplex felújítása folytatódik. Mindkét beruházás a galántai Honismereti Múzeum névjegye alatt zajlik. A Csallóközi Múzeum raktára is megújul 2022-ben.

A csallóközi közúthálózat szakaszaiból a Csallóközcsütörtök – járáshatár (Szenc felé), Padány-Csilizpatas, Nagymegyer intravilán és a Nyárasd-Ekecs szakaszok újulnak meg. Galántán a Tesco közeli körforgalom, a Galánta-Nádszeg, Galánta-Vízkelet, Sempte (Šintava)-Szentharaszt (Vinohrady nad Váhom) vonalak kerülnek részleges vagy teljes felújításra. A megye eddig soha nem látott nagyságú összeget - 2,36 millió eurót fordít kerékpárutak építésére.

A közutak karbantartása mellett fontos a hidak, átjárók jó műszaki állapota, mert alapvetően járulnak hozzá a közúti közlekedés biztonságához. Ezek felújítása EU-s projektek keretben Nyárad, Albár és Magyargurab valamint Nagyfödémes községekben kezdődik.  

A megyei hivatal szakmai részlegeinek jó munkáját, valamint az előzetes tárgyalások és egyeztetések sikerét mutatja az a tény, hogy Nagyszombat megye költségvetését egyhangúlag fogadta el a testület.

Nagyszombat, 2021. december 8-án

A Szövetség frakciója nevében: Berényi József megyei alelnök

Címkék: Berényi József ,