Mindenekelőtt köszönetet mondunk a mintegy tízezres tagságunknak és mindazoknak, akik szavazatukkal segítettek bennünket és a legnehezebb időszakokban is kitartottak mellettünk. Bízunk abban, hogy a jövőben is hűek maradnak platformunkhoz.

Az 1998-ban megalakult egységpártot, a Magyar Koalíció Pártját, a kor kihívásai hozták létre, a magyar érdekképviselet parlamenti szintű jelenlétének szükségessége. Ma is hasonló a helyzet, széles merítésű, ideológiailag sokszínű gyűjtőpárt alapjait tettük le.

Az MKP-ban, megalakulásától napjainkig, több politikus-generáció nőtt fel.  Különböző helyeken, különböző tisztségekben bizonyították rátermettségüket és hűségüket. Helytálltak polgármesterként, helyi, megyei és állami tisztviselőként, szakemberként.

Az MKP több mint tíz éven keresztül meghatározó parlamenti pártként tevékenykedett Szlovákiában a magyar közösség politikai képviselete érdekében. Az akkor még Magyar Koalíció Pártja nélkül nem sikerült volna Szlovákia gyors csatlakozása az Európai Unióhoz, a NATO-hoz. Az MKP-t reformpártként tartotta nyilván a közvélemény, amely mindig támogatta a társadalom fejlődése szempontjából szükséges és hasznos döntéseket, és a magyarság megmaradása területén is jelentős előrelépést tudott kieszközölni és átültetni. Az egyik legnagyobb eredménye a Selye János Egyetem létrehozása és megőrzése, de kormányzása alatt jelentős mértékben pótlásra került a korábbi időszakban tapasztalt beruházási hiány is a déli és keleti térségben.

A Szövetség létrejötte igazolja, hogy a 2007-es és 2009-es történések, amelyek a pártszakadáshoz és az egyre mélyülő és terhesebbé való megosztottsághoz vezettek, tévútnak bizonyultak. Mindenfajta szakadás csak gyengíti az erőnket. Azt is bátran kimondhatjuk, hogy elpazaroltunk 12 évet. Az erőforrásainkat jelentős mértékben lekötötte az egymással szembeni harc, a meddő versenyfutás ahelyett, hogy az érdekeinket próbáltuk volna átültetni. A felvidéki magyar közösség elsődlegesen nem azt várja tőlünk, hogy egymást győzzük le, hanem azt, hogy kivívjuk a közösségünket megillető helyet és megítélést Szlovákiában.

A Magyar Közösség Pártja, amely 2013-ban vette fel az új nevet, platformként azon lesz, hogy az általunk képviselt értékek és program tovább éljen a Szövetségen belül, és ezért mindent meg fogunk tenni helyi, regionális, országos és uniós szinten egyaránt!

Az MKP önálló pártként ma megszűnt létezni, de az eszmeisége platformunk, tagjaink, tisztviselőink és támogatóink által tovább él, és az eddigi céljainkból a jövőben sem engedünk! A célunk továbbra is közösségünk megmaradása és gyarapodása, a dél- és kelet-szlovákiai régiók felkarolása, az infrastruktúra fejlesztése, a szülőföldön való méltó megélhetés, biztonság és tervezhető jövő megalapozása. Továbbá a közösségünket sújtó jogi, intézményi és anyagi diszkrimináció megszüntetése.

Minden felvidéki magyar számára megoldást, kiutat és jövőképet kínálunk. Fenntartva szilárd elkötelezettségünket nemzetünk irányába. Megtartva keresztény hitünket, erkölcsi tartásunkat, konzervatív értékrendünket, hagyományainkat, nemzeti identitásunkat, szellemi örökségünket és magyar kultúránkat.

 

a Magyar Közösség Pártja VI. kongresszusa,
Rimaszombat, 2021. szeptember 
19.