A Magyar Közösség Pártja sajnálattal veszi tudomásul, hogy azon minisztériumi, államtitkári posztokat betöltő személyek, akik a Szlovákiában élő nemzeti közösségek és számbeli kisebbségek érdekképviseletét látják el, önkényes, politikai indíttatású döntéssel elmozdíthatók tisztségükből.

Gondolunk itt a nemrégiben, kellő indoklás nélkül, egyik napról a másikra elbocsátott magyar nemzetiségű államtitkárra a iskolaügyi tárcánál, Filip Mónikára (SaS-nomináns), aki a magyar közösség ügyeinek kiemelt fontosságot tulajdonított. Hasonlóképpen vonatkozik ez a napokban leváltott Zuzana Kumanovára (Za ľudí- nomináns), roma ügyi aktivistára, aki a roma közösség érdekeit képviselte a kulturális miniszterhelyettesi poszton.

Ez a két tárca a nemzeti közösségek és számbeli kisebbségek számára, azok megmaradása szempontjából, kulcsfontosságú, hiszen az iskolákról és a kultúráról van szó, melynek megtartó ereje vitathatatlan az említett közösségek számára, a fejlődés ezen területeken jelenti a jövőt. Jelképes, de fontos döntésként értékeltük, hogy mindkét szaktárca legmagasabb vezetésében helyet kaptak és a nemzetiségi szakterületért felelősséget éppen a nemzetiséghez tartozó politikusok vállaltak. Jelenlétük szimbolikus üzenete Szlovákia hazai és külföldi megítélése szempontjából is fontos, kiemelten akkor, amikor a törvényhozásban Szlovákia megalakulásától számítva először nincs nemzetiségeket képviselő politikai erő.

Elfogadhatatlan, hogy belpolitikai harcok áldozattá váljanak a kisebbségek érdekérvényesítése szempontjából kulcsfontosságú emberek, akik lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek közösségük érdekvédelme, sorsának javítása érdekében.

Jogos igénynek tekintjük, hogy az oktatásügyi és a kulturális minisztériumban legalább államtitkári szinten képviselve legyenek a szlovákiai nemzeti közösségek, illetve számbeli kisebbségek.

Az MKP sajtóosztálya