Az MKP határozottan elítéli a pozsonyi templomok és egyházi épületek megrongálását. Egyaránt elutasítja a feliratok eszmeiségét, de legfőképp az üzenetek közvetítésének erőszakos formáját. Az MKP minden felnőtt polgár szexuális irányultságát tiszteletben tartja, azonban a társadalmi béke és a normalitás megőrzése érdekében nem támogatja semmilyen szexuális propaganda erőszakos terjesztését.

Minden nemzetnek, nemzetközösségnek joga van megemlékezni történelme dicső és szomorú történéseiről, tapasztalatairól egyaránt. A nemzeti tudat egyenrangú része a nyelv és kultúra mellett a történelmi tények ismerete és az abból fakadó összefüggések megértése. Nekünk, felvidéki magyaroknak a háborús veszteségeknél is nagyobb érvágást és mély, nagyon nehezen gyógyuló sebet okozott a hontalanság évei alatt és után tapasztalt meghurcolásunk, a magyar közösség anyagi, szellemi és számbeli lefejezése. Számunkra a történelem ezen szakasza nem lezárt történet! Bármi is legyen a két ország közötti kapcsolatok tétje, számunkra a beneši időszak akkor zárul le, ha a szlovák törvényhozás, a köztársasági elnök és a kormányfő bocsánatot kér tőlünk, és méltányos anyagi és erkölcsi kárpótlást biztosít számunkra.

Az MKP sajtóosztálya