A Magyar Közösség Pártja Nagyszombat megyei képviselőcsoportja a választási időszak kezdetétől szorgalmazta egyik fontos választási ígéretének - a középiskolások ösztöndíjrendszerének – megvalósítását. Örülünk, hogy erre most sor kerülhetett, ugyanis:  

Nagyszombat Megye Önkormányzata, 2021. július 28-i, rendkívüli ülésén általános érvényű rendeletében szabályozta a megyei fenntartású középiskolák diákjai számára juttatható ösztöndíjakat. Ezek között vannak havi rendszerességgel folyósíthatók – a duális képzés rendszerében tanulóknak vagy gyengébb szociális hátterű diákoknak - és egyszeri – kiugró sport- vagy tanulmányi eredményt elérőknek - adható motivációs pénzösszeg.

Az ösztöndíjak a következő címen igényelhetők:

  1. anyagi szükséghelyzet
  2. sporttehetségek támogatása
  3. tanulmányi versenyeken és olimpiákon elért rendkívüli eredmény
  4. hiányszakmák tanulmányi szakjainak népszerűsítése
  5. a duális képzés rendszerében tanuló elsős diákok támogatása

Az ösztöndíjat minden esetben az iskola igazgatójánál kell kérvényezni, a több címen ösztöndíjat igénylőknek az ösztöndíj mindegyikére különálló kérvényben kell benyújtaniuk igényüket.  Az ösztöndíj odaítéléséről a megyei hivatal iskolaügyi főosztálya dönt. Nem lehet rá jogi igényt formálni. A rendelet Nagyszombat megye honlapján megtalálható.

 

Az ülésen továbbá döntés született előfizetéses menetjegyek bevezetéséről a helyközi autóbuszközlekedésben. Ez a változás egyben azt is jelenti, hogy Nagyszombat megyében új közlekedési zónák jönnek létre. Az előfizetéses menetjegyeket azoknak az utasoknak a szempontjait figyelembe véve vezetjük be – 2023. január 1-vel - akik iskolába, munkahelyre utazva rendszeresen a közösségi közlekedést veszik igénybe.  Az utas az általa megválasztott – kiindulási pont és úticél közti - zónákra és időszakra (havi, évi) érvényes menetjeggyel korlátlan számú utazást tehet a megyében a közösségi közlekedést biztosító szolgáltatók valamennyi járatán.  Nagyszombat megye területén jelenleg három szolgáltató – a nagyszombati ARRIVA Trnava, a dunaszerdahelyi Autóbuszközlekedési Vállalat - SAD Dunajská Streda – és a szakolcai SKAND Skalica – biztosítja a közösségi autóbuszközlekedést. 

Az előfizetéses menetjegyek előnyei az utasok számára:

  • korlátlan számú utazás, 
  • kedvezményes viteldíj a jelenleg érvényes, egyszeri utazásra szóló, hagyományos vagy chipkártyás menetjeggyel szemben, 
  • a rendszer gyorsabb ki- és beszállást – ezáltal kényelmesebb utazást - tesz lehetővé a helyközi autóbuszjáratokon

 

A képviselőtestület határozatot fogadott el arról is, hogy egy - a kormány által létrehozott, somorjai székhellyel induló - szlovák tanítási nyelvű alapiskola létesítéséhez a megyei fenntartású Milan Rastislav Štefánik Gimnázium jelenleg kihasználatlan két tantermét az új alapiskola rendelkezésére bocsájtja legtovább 2024-ig. Az eredeti határozati javaslat Hájos Zoltán (MKP) megyei képviselő kezdeményezésére úgy módosult, hogy amennyiben Somorja városa tud alkalmas helyszínt biztosítani az új szlovák alapiskolának, az nem költözik a gimnázium épületébe. Ezen módosítás ellenére az MKP képviselői csoportja az egész határozatot nem fogadta el, mivel akár egy Macházi új iskola felépítésével akár a somorjai COOP-Jednota épületében levő kereskedelmi akadémia tantermeiben működhet egy új iskola. Így a gimnáziumok életébe nem történne külső beavatkozás. 

Nagyszombat, 2021. július 28-án

 

Az MKP képviselői csoportja nevében Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke

Címkék: Nagyszombat megye,