A Nyitra Megyei Önkormányzat hétfői képviselő-testületi ülésén megjelent Martin Klus, a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának államtitkára, aki szót kért, hogy szólhasson a jelenlévőkhöz. Felszólalása kezdetén, az MKP jelen levő 10 megyei képviselője, egy szálig elhagytuk a tanácstermet. Hogy miért tettük, azt Szigeti László mondta el nyilvánosan: tiltakozásul az ellen, hogy az állampolgársági törvény módosítása kapcsán velünk, szlovákiai magyarokkal riogatott, amikor befagyott kaukázusi konfliktusokhoz hasonlította helyzetünket és azt állította, hogy a szlovákiai magyarság biztonsági kockázatot jelent Szlovákia számára. 
Mivel Martin Klus arra volt kíváncsi, mi a véleménye a jelen levő megyei képviselőknek az Európai Unió jövőjéről az erről szóló nyilvános konzultáció kezdetén, a beszédét követő vitában elmondtam az MKP képviselőcsoportjának és a Nyitra megyében élő magyarság többségének véleményét, majd kérdéseket fogalmaztunk meg számára. Eszerint nem kérünk több Európát, az integráció mai szintje megfelelő. Nem vagyunk a további integráció hívei, az Európai Egyesült Államok tervét elutasítjuk. A nemzetek Európájában hiszünk és azt szeretnénk, ha az Európai Unió a keresztény-zsidó örökségre és hagyományokra épülne. Ahogyan eredetileg az unió 2005-ben megalkotott alkotmányában is szerepelnie kellett volna, ám végül nem került az EU alkotmányába. Szeretnénk, ha az EU erőteljesen kiállna a hagyományos családmodell mellett: anya, apa és a gyermekek. Védje meg és viselje gondját a nemzeti kisebbségeknek csakúgy, ahogyan védelmébe vette a más jellegű kisebbségeket. Brüsszel az összes tagországa irányába egyformán közelítsen, ne közösítse ki azokat a nemzeteket, államokat, amelyek kiállnak a hagyományos, keresztény-konzervatív értékek mellett. A keresztény humanizmus és tolerancia jegyében. A számbeli kisebbségben élő nemzetközösségek önigazgatási, önkormányzati keretei ne csupán az EU nyugati felében legyenek honosak, ültessék át a gyakorlatba az EU keleti részében is. Szeretnénk, ha az EU nem töredezne darabjaira, legyen az európai régiók, nemzetek és államok erős, határozott közössége. 

Hasonlóan ehhez azt is szeretnénk, hogy az EU berkeiben a Visegrádi Négyek csoportja tovább erősödjön és fejlődjön, ne legyen úrrá berkeiben a meggyengítési sőt, a megosztási szándék. Hiszen az utóbbi évek folyamán jelentős befolyásra tett szert, a hagyományos európai értékek fő védelmezője lett. Olyan pozíciót szerzett az EU berkeiben, mint korábban a Benelux csoport. Kívánatos, hogy megszerzett befolyása, pozíciói megszilárduljanak. Azt is szeretnénk, hogy az EU berkeiben ne legyen szembe állítva a hagyományos keresztény-konzervatív világnézet a liberális-globalista világnézettel. Ne legyen újra úrrá a vélemény-kizárólagosság, mint ahogyan azt 1989-ig megismerhettük. Méltányolják végre Európa gyökereit, hagyományait, a jövő formálásában építsenek rájuk, hiszen Európa kiváló alapokat örökölt. Biztonságos, migránsok nélküli Európát szeretnénk, ahol az emberek szívesen élnek, családot alapítanak, vállalkoznak, dolgoznak, fejlődnek és gyarapodnak.
Brüsszel figyeljen az Európai Unió támogatási forrásainak regionálisan kiegyensúlyozott felhasználására az egyes tagországaiban. A gyengébb, leszakadó térségek felzárkóztatása legyen alapvető stratégia, csak ezt kövesse a fejlett és erős régiók további gyarapodása. Mert a kiegyensúlyozatlan regionális fejlesztés, fejlődés beláthatatlan károkat eredményez. 

A felszólalásunkat további hozzászólás követte az MKP megyei képviselő-csoportjának padsoraiból, Kőrösi Agócs Ildikó jóvoltából. Megerősítette mindazt, ami részünkről elhangzott, majd arra kérte Martin Klus államtitkárt, hogy vegye figyelembe az elmondottakat az Európai Unió jövőjének formálása folyamán, Szlovákia pozícióinak meghatározásánál.   

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője
 

Címkék: Farkas Iván ,