Hétfőn, 2021. június 28-án zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 30. képviselő-testületi ülése. Július1-től alaposan lecsökken az állami költségvetésből fenntartott Covid-tesztelési állomások száma.

Mivel számos olyan dolgozó ingázik naponta magyarországi munkahelyére, aki ilyen-olyan oknál fogva nem oltatta be magát s mivel júliustól roppantul beszűkül az ingázók számára az országhatár átlépésének feltételrendszere, ezzel a munkahelyükre való utazás lehetősége, a megyei ülésen az MKP megyei képviselőcsoportja nevében azt javasoltam, hogy a megye létesítsen Covid-tesztelési állomásokat a megye déli határátkelői közelében – Komárom, Párkány, Szalka, Ipolyság – mindenütt, ahol júliustól megszűnnek az állami költségvetésből fenntartott tesztelési állomások. Legalább az ingázók számára legyen további lehetőség a tesztelésre. A megyei testület a határozati javaslatomat elfogadta, megbíztuk tehát a megyei hivatalt és a kerületi főorvost, hogy a határozatot, lehetőségeik keretében hajtsák végre.

A megyei önkormányzat ülésén megjelent Martin Klus, a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának államtitkára, aki szót kért, hogy szólhasson a jelenlévőkhöz. Felszólalása kezdetén, az MKP jelen levő 10 megyei képviselője, egy szálig elhagyta a tanácstermet. Tiltakozásul az ellen, hogy az állampolgársági törvény módosítása kapcsán velünk, szlovákiai magyarokkal riogatott, amikor befagyott kaukázusi konfliktusokhoz hasonlította helyzetünket és azt állította, hogy a szlovákiai magyarság biztonsági kockázatot jelent Szlovákia számára. Mivel arra volt kíváncsi, mi a véleménye a jelen levő megyei képviselőknek az Európai Unió jövőjéről az erről szóló nyilvános konzultáció kezdetén, a beszédét követő vitában elmondtuk az MKP képviselőcsoportjának véleményét és kérdéseket fogalmaztunk meg számára.

Dr.Viola Miklós, az MKP megyei képviselője a kórházreformmal kapcsolatos veszélyekre hívta fel a figyelmet, amely a Nyitra megyében található kisebb kórházakra vonatkozik. A megye területén több kórház esetében tervezik az akut kezelési kórházi ágyak számának jelentős csökkentését, ami az egészségügyi ellátás eddigi színvonalára is negatív hatással lenne. A megyei testület elfogadta a doktor úr javaslatát, hogy a megyei hivatal foglalkozzon a témával és érje el, hogy a megye ez irányú érdekei ne sérüljenek.   

A komáromi, egykori nővérszálló értékesítéséről szóló anyagot a megye elnöke és a megyei hivatal kezdeményezésére a testület levonta a tanácskozás napirendjéről, mivel a beterjesztett anyagtól eltérő módon kívánja a megye értékesíteni az épületet. Hármas megállapodás készül Nyitra megye, az Agel kórház és Komárom városa között ingatlanok értékesítéséről, amely csomag egyik tétele lesz az egykori nővérszálló épülete, másik tétele az alatta lévő beépített telek, valamint további tételek, ingatlanok.   

Mivel Nyitra megye tavaly a Rába-Duna-Vág EGTC tagjává vált, a megyei testületi ülésen az EGTC szerveibe megválasztottuk a megyénket képviselő tisztviselőket. Az EGTC felügyelő tanácsába Földes Csaba, az MKP megyei képviselője lett megválasztva, az EGTC szakbizottságába Jobbágy József megyei képviselő és Viera Juricová-Melušová, a megyei hivatal regionális fejlesztésekért felelős osztályának vezetője.

A megyei képviselő-testületben jóváhagytuk két benyújtott IROP-pályázat megyei önrészét, mégpedig a Vágsellye és Gúta közötti, valamint az Érsekújvár és Gúta közötti útszakasz teljes burkolat-felújítását megcélzó pályázatok költségvetésének megyei önrészét.

A testület kiértékelte az ógyallai SOS gyermekvédelmi szociális intézmény élére meghirdetett pályázatot. Jóváhagyta, hogy Dr. Hajník Angelika legyen az intézmény igazgatója. Nyitra megye elnöke hamarosan kinevezi az intézmény igazgatójává. 

A megyei önkormányzat a Leader társulások számára jóváhagyta az 1. intézkedés támogatási csomagját. Összesen 377 ezer € megyei támogatás jut 147 pályázat számára a regionális védjegyek megszerzésére, valamint közületek, társulások tevékenységére. A megyei testület jóváhagyta a 2. intézkedés támogatási csomagját is. Ezen belül 19 pályázatot támogat összesen 53 ezer euróval hagyományok ápolására, falvak felújítására és helyi akciócsoportok tevékenységére.

A megyei testület elfogadta Nyitra megye 2021. évi költségvetésének 5. módosítását. Ezen belül az Érsekújvári Összevont Középiskola – Elektrotechnikai Szakközépiskola 200 ezer eurót kap a gázkazánjának cseréjére, a Vágsellyei Megyei Rendelőintézet 606 ezer eurót épületfelújításra, a kovácspataki DUNA szociális intézmény 107.300 eurót épületfelújításra, hasonló céllal több ezer eurónyi támogatás lett megszavazva a barsbaracskai BARACHA, a lontói PLATÁN, valamint az érsekújvári A REMÉNY KORA szociális intézményeknek is.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Farkas Iván ,