Amikor Érsekújvárban, történelmi Királyi és Császári Lovardában tartottuk meg a Szlovákiai Falvak és Városok Társulása (ZMOS) Érsekújvári Regionális Szervezetének közgyűlését, a járvánnyal kapcsolatok témák mellett jövőbe mutató társadalmi és szakmai témákat is megvitattunk a jelen levő mintegy 50 polgármester társaságában.

A közgyűlésen megjelent a ZMOS központi igazgatója, Michal Kaliňák. Beszámolóját követően arról tanácskoztunk, hogy Szlovákiában csupán a lakások 4 százaléka községi tulajdonban levő bérlakás, miközben a 18 - 25 év közötti fiatalok 76 százaléka szülei otthonában él. Mivel Németországban és Ausztriában a községi bérlakások aránya jóval 60 százalék feletti (az összes lakás közül), a jó mintát figyelembe véve, bizony volna mit behoznunk. A családot nevébe foglaló kormánypárt hangosan kampányolt a bérlakások szlovákiai építésének látványos előmozdításáért, éves szinten 20 ezer bérlakás felépítését vállalta, a parlamenti választások óta eltel egy év alatt (a választási időszak egynegyede) vajmi kevés kézzelfogható jelét láttuk annak, hogy ígéretét be szeretné váltani.

Emiatt a ZMOS konkrét cselekvési tervvel állt elő, mit és hogyan kellene nagyon gyorsan tenni a katasztrofális lakászhelyzet javítása érdekében, elsősorban a községi tulajdonban levő bérlakások fejlesztése terén. A fiatalok számára, hogy elérhető módon juthassanak mielőbb önálló lakáshoz. A ZMOS a tervek megvalósításába bevonná az Integrált Regionális Fejlesztési Program (IROP) fennmaradt forrásait. Az IROP-nak tavaly egy-két kivételtől eltekintve, nem volt kézzelfogható pályázati felhívása, ezzel az EU 2014-2020 közötti időszaka befejeztével euró százmilliók a rendszerében maradtak annak ellenére, hogy a fel nem használt forrásainak jelentős részét tavaly a gazdasági kármentésre, munkahelyek fenntartására használták fel. Ami jogos és ésszerű. Ám a program ezen felül fennmaradó forrásai könnyen bennragadhatnak a rendszerben, hiszen az n+3 szabályzat figyelembe vételével az EU 2014 – 2020 közötti időszakának eredményes pályázatait 2023 derekáig fel kell használni, el kell számolni és le kell zárni. Vagyis, hamarosan áprilist írunk s addig nagyjából 26 hónapunk maradt. Az eddigi tapasztalatok alapján ez már kevés lehet a konkrét települési projektek végrehajtásához, beleértve a pályázati felhívást, kiértékelést, közbeszerzést, megvalósítást és az építkezés használatba vételét. Ha nem történik nagyon gyorsan valami, az IROP irányító hatósága gyors egymásutánban nem hirdeti meg a pályázati felhívásokat, a fennmaradó források benn ragadnak a rendszerben, euró százmilliók maradnak felhasználatlanul.

A ZMOS, vagyis a szlovákiai 2937 település döntő hányadát magába foglaló érdektársulás véleményezte a Szlovákia számára megítélt, közel 6 milliárd eurót magába foglaló, EU Felújítási Alapot. Ebben a társulás elsősorban a „múlt adósságaira” öszpontosított, vagyis az elmaradt, de környezetünk megóvása szempontjából kulcsfontosságú infrastrukturális beruházások előmozdítását szorgalmazta. Szlovákiában a települések 45 százalékának nincs szennyvízhálózata, 19 százalékának hiányzik vagy hiányos az ivóvíz-hálózata. Elsősorban e hiányosságot kellene pótolni, környezetünk megóvása, a további fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása céljából, ami erősen összecseng azzal, amit az MKP nevében 2020. szeptemberében, a Felújítási Alappal kapcsolatos prioritásokról közöltünk. A környezetvédelmi alapok megvalósításával, az elmaradt beruházások kivitelezésével párhuzamosan jöhet a digitalizáció, az egészségügy és az oktatásügy alapos fejlesztése, korszerűsítése, az épületek energetikai hatékonyságának megnövelése. Amennyiben az előbbitől eltekintünk, ugyan hőszigetelt épületeink lesznek, korszerűbb, konkurenciaképesebb egészségügyünk és oktatásügyünk lesz, de továbbra is koszban, piszokban fog fetrengeni a fél ország. Emiatt fontos a harmónia, a Felújítási Alap ésszerű és kiegyensúlyozott megközelítése, tervezése és forrásainak felhasználása. Az MKP meglátása e téren összecseng a helyi önkormányzatok országos szövetsége meglátásaival.

Farkas Iván, az MKP szakmai alelnöke

Címkék: Farkas Iván ,