Hétfőn, 2021. március 15-én zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat soron kívüli, 25. képviselő-testületi ülése. Egyetlen napirendi ponttal: a megye nagy kapacitású oltóközpontjának létrehozásáról. Nyitrán, az összevont középiskola hatalmas tanácstermében lesz létrehozva a Nyitra megyei tömeges oltóközpont, amelynek igazgatására a megye határozatban kérte fel a Komáromi Általános Kórházat. Első hullámban, március végéig szóló határidővel.

A napirendi pont vitájában két kérdés rezonált: miért ilyen későn, utolsók között hozza létre Nyitra megye az oltóközpontját és a képviselő-testület nem elégszik meg a hivatal javaslatával, mely szerint csupán egy helyszínen jönne létre megyei nagykapacitású oltóközpont. A testületben határozatot fogadtunk el arról, hogy a következő, tervezett 26. testületi ülésre a megyei hivatal  jóváhagyásra benyújtja a 2. hullámban létrejövő megyei oltóközpontokat. A vitában mi, megyei képviselők meg is adtuk ennek a keretét, milyen elvárások alapján dolgozza ki a megyei hivatal a további megyei oltóközpontok hálózatát.

A legfontosabb szempont, hogy az oltóközpontokat közelebb hozzuk az emberekhez. Mivel a megye saját hatáskörében két rendelőintézetet is üzemeltet, a Párkányi Megyei Rendelőintézetet és a Vágsellyei Megyei Rendelőintézetet s mivel egyik városban sem oltották eddig az embereket kézenfekvő, hogy a 2. hullámban e városokban, Párkányban és Vágsellyén jöjjön létre megyei oltóközpont. Egy másik szemlélet alapján ésszerű, hogy a megye mind a 7 járásában, járásonként legalább 2 oltóközpont működjön, hiszen fel kell készülni az áprilisi tumultusra, amikor több százezer vakcina érkezik Szlovákiába. A Komáromi járásban így létrejöhetne a második oltóközpont Gútán, ahol fogadókészég is van, kellő szakmai háttérrel. Mivel a megye legkiterjedtebb járása a Lévai járás, itt 3 oltóközpont is működhetne. Vagyis a meglévő lévai és ipolysági oltóközpontok mellett újabb oltóközpont megnyitását kérjük Zselízen. Elhangzott olyan felvetés is, hogy a járások székhelyén kellene megyei oltóközpontokat nyitni. Ott is, ahol már működik oltóközpont a kórházakban. A megyei oltóközpontok igazgatásával megbízott Komáromi Általános Kórház felajánlotta, hogy az Agel SK által fenntartott kórházakban, vagyis Komáromban, Léván és Aranyosmaróton a meglévő oltóközpontok mellett újabb, megyei oltóközpontok megnyitását is vállalja.

Mindent egybevetve: ott fognak megyei oltóközpontok létesülni a 2.hullámban vagy később, ahol teljesíteni tudják a szigorú feltételeket és ahol meglesz az oltások szakmai és személyzeti háttere. Legalább ennyire fontos szempont, hogy a lakossághoz a lehető legközelebb hozzuk az oltásokat. Ám a legfontosabb szempont, amely a felsoroltakat is felülmúlja: legyen végre elég oltóanyag, vakcina. Ez pedig nem a megyétől függ, hiszen a behozatal, a központi beszerzés és a vakcinák megyékre való elosztása a kormányzat hatáskörében van.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Farkas Iván ,