Hétfőn, 2021. február 8-án zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 24. képviselő-testületi ülése.

A kerületi állami főorvos arról tájékoztatta Nyitra Megye Önkormányzatát, hogy az elmúlt héten rendeletet hozott a Covid-tesztelésekkel kapcsolatban. Rendeletében arra szólította fel a Nyitra megye területén rendelő 460 általános körzeti orvost, hogy a kartotékukba tartozó pácienseik számára végezzék el a Covid-tesztelést. Szakmai alapokra helyezve ezáltal a műveletet, egyúttal tehermentesítve a helyi önkormányzatokat. Amelyek számos esetben nem tudtak kellően, megfelelő személyzettel felkészülni a Covid-tesztelésekre, nem tudták megszerezni az egészségügyi beavatkozásra, egészségügyi ellátásra szóló licenszet. Miközben hatásköreikbe nem tartozik az egészségügyi ellátás. A megyei önkormányzat a kerületi állami főorvos beszámolóját tudomásul vette. Egyúttal a képviselő-testület jóváhagyta azt a képviselői határozati javaslatot, hogy Nyitra megye saját hatáskörében létesítsen 50 darab mobil Covid-tesztelési állomást és helyezze el azokat kiegyensúlyozottan Nyitra megye egyes járásaiba. Időszerű a javaslat, mivel érzékeljük az államilag finanszírozott mobil tesztelési állomások számának ideiglenes(?) lecsökkentését.

A megyei képviselő-testület módosította a megye idei költségvetését. A Komáromi Jókai Színház számára jóváhagyott 60 ezer eurós tételt a színházi kellékek raktárának felújtására. Egyúttal jóváhagyta határozati javaslatomat, hogy a megyei hivatal a soron következő, március végi testületi ülésre nyújtsa be elfogadásra javaslatát a 2021-es évre szóló megyei támogatásokra a kultúra, sport, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, regionális fejlesztés, idegenforgalom terén és a helyi akciócsoportok számára. Időszerű, mivel a megyei hivatal az egyes választási körzetekben megválasztott képviselők számára eddig nem juttatta el a javaslatot.

A Pontibus EGTC (amelynek alapító tagja Nyitra megye) eredményesen pályázta meg az Interreg Szlovákia-Magyarország Program felhívását egy Re-Start elnevezésű pályázattal, amely 7 településen megvalósuló beruházást tartalmaz az ezüst gazdaság terén. Ennek keretében sikeres lett Szalka és Helemba község pályázata. Mindkét helyen meglevő, feleslegessé vált épületeket építenének át szociális ellátást szolgáló intézménnyé, idősek otthonává. Mivel a projektek költségvetését alábecsülték, a közbeszerzés az eredetinél 250 ezer euróval magasabb beruházási összeget produkált, az érintett települések megyei támogatásért folyamodtak, hogy a kellő, szociális jellegű beruházásokat megvalósíthassák. A megyei testület elfogadta a megyei alelnök, Csenger Tibor beterjesztését arról, hogy a megyei hivatal megvizsgálja, milyen jogi úton járulhatna hozzá a települések és az EGTC által fenntartott pályázathoz. Amennyiben erre lehetőség nyílik, az összhangban lesz az EÚ szabályzatával, akkor a megye társu a projektekhez. Saját költségvetéséből megtéríti a hiányzó összeget. E ponton le kell szögezni, amennyiben a szociális hatásköre keretében a megye saját beruházással szándékozna 20 + 20 nyugdíjas ellátását biztosító idősek otthonát építeni, annak költségei jóval meghaladnák a jelzett támogatás összegét.

A megyei képviselő-testület elfogadta a megyei hivatal közlekedési főosztályvezetőjének anyagát a hidak felújításával kapcsolatban. A legrosszabb állapotban, a 7-es skálán 5-ös és 6-os minősítéssel rendelkező hidak felújítását mihamarabb el kellene kezdeni. A hidak felülvizsgálatát be kell fejezni, majd a felújítások, javítások ütemtervét hamarosan jóvá kell hagyni. Célunk, hogy 2021-ben kezdetét vegye a 3–4 legrosszabb állapotban levő híd felújítása, beleértve a tervezést és a közbeszerzés lebonyolítását.

A megyei testület, tekintettel a járványhelyzet alakulására és elhúzódására azon ingatlanokra, amelyek megyei tulajdonban vannak és más szervezetek bérlik, jóváhagyta az aktuális bérleti szerződésekben szereplő bérleti díjak lecsökkentését 50 százalékkal. A rendelkezés a határozat érvénybe lépésétől számít a járvány és a kijárási tilalom hatályáig.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Farkas Iván ,