A Magyar Közösség Pártja sajnálattal vette tudomásul, hogy a népszámlálási kérdőívben a statisztikai hivatal végül megtartja a második nemzetiségre vonatkozó kérdést. Ismét bebizonyosodott, hogy az egyéni kezdeményezések, függetlenül attól, hogy parlamenten kívüli pártként megtámogatjuk-e őket vagy sem, a mi közösségünket közvetlenül érintő kérdésekben ritkán sikeresek. Csoportos képviselet nélkül közösségünk hangja nem érvényesül!

Tekintettel az aktuális helyzetre, a Szlovákiában élő magyarokat egyértelműen arra biztatjuk, hogy a nemzetiségre vonatkozó első kérdésnél jelöljék be a magyart, a másodikat pedig hagyják figyelmen kívül. A második kérdésnél a magyart, egyfajta kötödésként értelmezve, azon személyek jelöljék be, akik nyelvileg, kulturálisan, regionálisan, történelmi és családi gyökereiket tekintve kötődnek a magyar nyelvhez, a magyar közösséghez.

Az MKP és szövetségesei feladata az, hogy - ahogy azt a 2020. szeptember 30-án keltezett, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának címzett közös levélben (mellékletként csatolva) is kértük - az értelmezés vonatkozásában kapjunk garanciát arra, hogy a második nemzetiség kapcsán a pozitív diszkrimináció elvét érvényesíti majd a kormányzat, és a mindkét kérdésre bejelölt nemzetiség az adott nemzetiséghez való besorolást eredményezze. Így akár még növelhető is a magyar vagy más közösséghez tartozók, illetve az adott közösséghez kötődők száma.