Érsekújvárban, a Királyi és Császári Lovardában zajlott az Érsekújvári járás polgármestereinek tanácskozása, amelyen megvitattuk az Európai Unió regionális fejlesztést megcélzó forrásainak keretét a 2021 – 2027 közötti fejlesztési időszakra. A tanácskozáson megvitattuk az Érsekújvári Stratégiai Tervezési Régió jövőbeni stratégiáját, cselekvési tervét és célkitűzéseit. A járás 63 településének polgármesterei, a tervezésbe bevonva a térség megyei képviselőit, vállalkozóit és szakmai-civil társulásait, együtt fogjuk meghatározni a regionális fejlesztésre szánt források felhasználásának módját. E területen fontos hatáskörök lesznek átruházva alacsonyabb szintre, hiszen a konkrét EU-támogatások megítéléséről szóló végső döntések immár nem a központi államigazgatás, az operatív programok irányító hatóságai, az egyes szaktárcák szintjén születnek majd meg, hanem regionális, megyei szinten.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, sz MKP frakcióvezetője