A Magyar Közösség Pártja szlovák kormánykoalíciós képviselőkkel együttműködve bekapcsolódik az állampolgársági törvény tárcaközi egyeztetésen lévő módosítási lehetőségébe.

A jelenlegi, belügyminisztériumi törvénymódosítási előterjesztés a kormányprogramban foglaltak szellemében fogalmazódott meg, ami csupán kis előrelépést jelent a mostani állapothoz képest, és sajnos nem oldja meg a felvidéki magyarok helyzetét, a magyar állampolgárság szabad felvételének lehetőségét.

A közös előterjesztésünknek a célja az, hogy rámutassunk arra, hogy milyen formában kellene a törvényt úgy módosítani, hogy az a felvidéki magyarság elvárásainak is megfeleljen.

Tudatosítjuk, hogy a kormánykoalíció a kormányprogram szellemében kívánja a törvényt módosítani, amiben már az elvi egyezség is megszületett a koalíción belül, mégis kötelességünknek tartjuk a közös előterjesztés benyújtását, ami biztosítja a téma napirenden tartását, és magában hordozza a kielégítő, immár a mi elvárásainknak is megfelelő bővítés elfogadásának lehetőségét.

Az MKP sajtóosztálya

A módosítás szövege és aláírói:

www.changenet.sk/?section=kampane&x=1130046