2015-ben a Nyitra Megyei Hivatal a megyei képviselő-testület elé nyújtotta be jóváhagyásra az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) pályázati felhívására az indikatív listákat, milyen zöld mezős beruházásokat és felújításokat kellene megyei szinten megvalósítani az EU 2014-2020 közötti, hét éves költségvetési időszakában. Amikor az IROP szakoktatás fejlesztését megcélzó beruházási listáról szavaztunk, az MKP megyei képviselőcsoportja nevében javasoltam, hogy az indikatív lista kiegészüljön a megye két legnagyobb ipari középiskolájával, az Érsekújvári Ipari Szakközépiskolával, valamint a Komáromi Ipari Szakközépiskolával. Mindkét ipariskolában külön-külön több, mint 2 millió € költségvetéssel épül a korszerű szakmai oktatást, szemléltetést biztosító új csarnok és műhely, a korszerű berendezéssel együtt.

Hasonlóan ehhez, amikor a megyei hivatal az IROP pályázatára a magasabb rendű utak (autópályákra és gyorsforgalmi utakra) felé vezető II.osztályú megyei utak felújításának indikatív listáját nyújtotta be a képviselő-testület elé jóváhagyásra, kiegészítő javaslatot nyújtottam be, hogy a Bajcs és Párkány közötti, II/509-es út is kerüljön a megvalósításra váró útszakaszok közé. E javaslatomat és az előbbit is a megyei testület elfogadta.

2017-ben, a megyei választásokat megelőző választási kampányban, mint az MKP Nyitra megyei  elnökjelöltjétől az országos szlovák média azt kérdezte, hol található Nyitra megye területén a legrosszabb állapotban levő II.osztályú útszakasz. Rögtön válaszoltam, hogy a Bajcs és Párkány közötti II/509-es megyei út. Egyúttal arra kértem az újságírókat, fáradjanak el oda, tekintsék meg személyesen. Megtörtént, másnap felhívtak és teljes mértékben igazat adtak.

Öt évig tartó erőfeszítéseink után (az EU-alapok megpályázása rendkívül bonyolult és hosszadalmas folyamat) az IROP irányító hatósága végre megkötötte Nyitra Megye Önkormányzatával a II/509-es megyei út teljes hosszában, 39 km hosszúságban az út felújításáról szóló támogatási szerződést. A beruházás előirányzott összege több, mint 8,7 millió €. E linken olvasható el a támogatási szerződés:  https://www.unsk.sk/register/detail/zmluvy/28646   Mivel zömében EU-alapokból fog a beruházás megvalósulni, Brüsszel elvárja, hogy a megszokottnál szigorúbb feltételekkel valósuljon meg az út felújítása: az aszfaltrétegek közé sűrű acélháló kerül, amely hosszabb időre megakadályozza, hogy vályúk keletkezzenek az út felületén, az út stabilitása végett mindkét szélén vaskosabb útpatkát kell majd létesíteni, számos biztonsági elemet kell majd telepíteni vagy felfesteni az úttestre. Két rövid szakaszon kívül megújul az út teljes hosszában, 39 km hosszúságban, Bajcs és Párkány között. Két járást, a Komáromi és az Érsekújvári járást érinti a jelentős beruházás. Amennyiben a kivitelezés közbeszerzése nem húzódik el, az út teljes felújítása 2021 második félévében megvalósulhat. A két rövid szakasz, a két kivétel: Köbölkút központjában a megye saját költségvetéséből épít majd körforgalmat és a közlekedési ponthiba is megoldódik. Köbölkút északi szélén levő vasúti alagútnál lesz a teherforgalom számára akadály-mentesítve a II/509-es megyei út, szintén megyei költségvetésből.

Hasonlóan ehhez, a következő hónapok folyamán, az IROP támogatásával Nyitra megye déli felében megvalósul a Léva – Deménd és a Szalka – Ipolypásztó közötti útszakaszok teljes felújítása. Ezeken felül, kedvező, kamatmentes állami hitel igénybevételével Nyitra megye déli felében megvalósul a Komárom – Gúta, az Ipolyság – államhatár, a Farnad – I/75 sz.út, az Udvard és Verebély közötti útszakaszok, valamint a II/588 sz. út Búcs-Köbölkút-Nagyölved közötti szakasza, a Köbölkút központjában megépítésre váró körforgalom nélkül, amelyről fentebb írtam.

A felsorolt beruházások, jelentős szakaszokon történő útfelújítások értéke meghaladja a 17 millió eurót. Az előkészítő munkálatoknál komoly szakmai tevékenységet folytattak Nyitra Megye Hivatala Közlekedési Főosztályának dolgozói, élükön Balkó József főosztályvezetővel. Ha nem lenne Nyitra megyében megfelelő erőnk, befolyásunk, mindez nem valósulhatna meg. Ehhez pedig az Önök bizalmára, támogatására van szükségünk a jövőben is.

 

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője