A Magyar Közösség Pártja a 2010 előtti állampolgársági szabályozás visszaállítását célzó javaslatot dolgoz ki az állampolgársági törvénytervezethez, és külön véleményezi a belügyminisztérium jelenlegi tervezetét is. Az MKP megfelelő számú aláírás összegyűjtésével kíván bekapcsolódni a tárcaközi egyeztetésbe.

Bár igaz, hogy a jelenlegi kormány állampolgársági ügyekben nyitottabb, mint az előző kormányok voltak, de sajnos le kell szögeznünk, hogy a kettős állampolgárság ügyében tervezett módosítások a felvidéki magyarok többsége számára nem jelentenek megoldást.

Elfogadhatatlan számunkra, hogy a belügyminisztérium tervezete továbbra sem számol a kettős állampolgárság lehetőségének 2010 előtti formájában való visszaállításával, amely összhangban lenne az Alkotmánnyal, amely szerint „Akarata ellenére senkit nem lehet megfosztani szlovák állampolgárságától”.

Az MKP mindent megtesz azért, hogy az ország visszatérjen a Fico-féle módosítás előtti gyakorlathoz és a felvidéki magyarok a szlovák állampolgárság elvesztése nélkül vehessék fel az anyaország állampolgárságát, függetlenül attól, hogy hol élnek, tanulnak, dolgoznak vagy vállalkoznak!

Miről szól a belügyminisztérium pénteken benyújtott módosítási tervezete?

A tervezet jelenlegi változata többek között azok számára biztosítaná a szlovák állampolgárság megtartását, akik a külföldi állampolgárság megszerzését megelőzően legalább három évig rendelkeztek bejelentett lakhellyel az adott országban, és ezt igazolni is tudják. Akik e feltételnek az utóbbi tíz évben is megfeleltek és elveszítették az állampolgárságukat, azok gyors és egyszerűsített eljárásban kaphatnák vissza azt. Azok, akik házasságkötéssel vagy születéssel automatikusan szereztek külföldi állampolgárságot, a törvény szerint eddig sem veszítették el szlovák állampolgárságukat és ezután sem fogják. A tervezet a fenti három kivételes eseten túl egy továbbival is számol: a kiskorúak külföldi állampolgárság-szerzése esetén is megmaradna a szlovák állampolgárság. A tervezet tehát nem nyújt megoldást azon szlovákiai magyarok számára, akik magyarországi bejelentett lakhely nélkül, szimbolikus okokbók szerezték meg a magyar állampolgárságot.

A jelenleg hatályos törvény arra kötelezi a szlovák állampolgárságukat elvesztőket, hogy az állampolgárságuk megszűnéséről bejelentést tegyenek a megfelelő állami szervnek. A bejelentés elmulasztását 3319 eurós pénzbírsággal sújtja az illetékes hatóság. A törvénytervezet e kötelességet továbbra is megtartaná, de a bejelentés elmulasztásáért járó magas pénzbírságot törölné a törvényből.

A tervezet szerint az állampolgárságukat elvesztő személyeket az állami szerv írásban tájékoztatná a szlovák állampolgárságuk megszűnéséről, szemben a jelenlegi gyakorlattal, amikor semmiféle hivatalos értesítést nem kapnak.

az MKP sajtóosztálya

Illusztrációs fotó: TASR