A Magyar Közösség Pártja csatlakozik a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, mint a térség államaiban élő 12 millió magyar ember választott képviselőinek reprezentatív és legitim politikai testülete felhívásához és az alábbi politikai nyilatkozattal támogatja a nemzeti összetartozás eszméjét.

A huszadik századi megpróbáltatások – a Magyarország határain kívülre került Kárpát-medencei magyar közösségek ellen irányuló etnikai tisztogatási kísérletek, etnikai homogenizációs törekvések, valamint az 1990-ben történt demokratikus rendszerváltoztatásokat követően a térségre jellemző társadalmi és gazdasági nehézségek okozta elvándorlás – ellenére a külhoni magyarság fájdalmas veszteségek, áldozatok és nagyszerű teljesítmények árán megőrizte az anyanyelvében, kultúrájában és szülőföldjében gyökerező nemzeti önazonosságát.

A Kárpát-medencében egy évszázada a Magyarországgal szomszédos államok fennhatósága alatt élő magyarok, így a felvidéki magyarság is, úgy maradtak hűségesek szülőföldjükhöz és a magyar nemzethez, hogy mindeközben törvénykövető, hasznos polgáraivá, közösségévé váltak azon országoknak, amelyekben élnek.

Ezért a magyar közösségek nem veszélyforrást, hanem erőforrást kell, hogy jelentsenek a kelet-közép-európai térség valamennyi állama számára! Az állami politika ilyen irányú megváltoztatásával, a nemzeti önazonossághoz való jog szavatolásával, lehet növelni a szülőföld megtartó erejét! Erre mutatott rá a Magyar Közösség Pártja a Magyar nemzeti közösség memoranduma nevű dokumentumában, amelyben a szlovákiai magyar közösség fennmaradásának és gyarapodásának elősegítését kérte Igor Matovic miniszterelnöktől.

az MKP sajtóosztálya