A mezőgazdász lételeme a föld. Vajon meddig mehet el annak védelmében? Két gazda vitája tettlegességig fajult Kelet-Szlovákiában. Az erőszakot elszenvedő, Belejčák úr múlt heti esete felkorbácsolta a kedélyeket a Földművelésügyi Minisztériumban is. Ennek következtében Ján Mičovský miniszter sajtótájékoztatóján elutasította az erőszakos viselkedést. Konkrét lépéseket tenne ezen probléma orvoslására. Intézkedéseivel  az erőszakos magatartást tanúsító gazdákat a jövőben szankcionálná. Megfosztaná őket a területalapú támogatástól. Az MKP egyetért a miniszterrel abban, hogy az erőszak nem lehet megoldás! Az intézkedés célja, az erőszak meggátolása támogatandó, ám a javasolt határozat számtalan kérdést vet fel. Ki, milyen módon fogja megakadályozni, hogy a gazda gazda elleni esetleges erőszakos fellépés ne szándékos provokáció legyen? Ki fogja megítélni, hogy adott esetekben ki volt a provokatőr, és ki a szenvedő alany?

Tudniillik számtalan esetben, a területalapú támogatás a mezőgazdász kenyere. Ha a tét a megművelendő területek mennyisége után járó támogatás megléte vagy nem léte, félő, hogy ezen intézkedés nem a konfliktuskezelést fogja elősegíteni. Meggondolandó, hogy ez legyen-e a támogatandó irány.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a gazdák közötti viták legnagyobb kiváltója a bérleti szerződés, illetve annak felmondási feltételeinek különböző értelmezése. Hasonló a helyzet a tulajdonosváltások esetében is. Ott is kérdéses lehet, hogy meddig van joga a bérlőnek a bérleményre, mikortól lesz a tulajdonos jogos haszonélvezője is a területének?  A gazdák közti konfliktusok kezelésénél talán jobb, célravezetőbb lenne jogi segítséget nyújtani a vitás eseteknél. Közös nevezőre jutni vitás kérdésben nem egyszerű, de az erőszak semmiképp nem lehet a konfliktuskezelés módja.

Szalay Erika, gazda, az MKP agrárügyi szakértője