2020. május 29-én a Magyar Közösség Pártja székházában sor került arra a munkatalálkozóra, amelyen a magyar elektorátust felölelő pártok küldöttjein túl részt vettek az országos hálózattal rendelkező civil szervezetek, országos hatáskörű ernyőszervezetek és a történelmi egyházak magyar képviselői. Üdvözölték e fontos fórum megszervezésének ötletét, megvalósulásának
tényét és egyöntetűen támogatták a jövő évben esedékes országos népszámlálás kapcsán szükséges közös fellépést és együttműködést.

Az egyeztetéseredményeként elfogadták a csatolmányként olvasható közös nyilatkozat szövegét, és a jelen lévő képviselők aláírásukkal is kinyilvánították elkötelezettségüket a közös munka és fellépés ügyében.

Szlovákiai magyar szervezetek közös nyilatkozata a 2021-es népszámlálással kapcsolatos tájékoztató kampány megszervezéséről

Jövőre ismét népszámlálás lesz Szlovákiában.

A kisebbségben élő nemzeti közösségek számára a tízévente ismétlődő népszámlálás kiemelt jelentőséggel bír. A népszámlálás eredménye nagy súllyal esik majd latba saját kultúránk, nyelvünk, nemzeti önazonosságunk és ezáltal közösségünk hosszú távú megmaradását illetően. 

Közös érdekünk, hogy az állam hivatalos statisztikáiban minél nagyobb számban és arányban jelenjünk meg. A magyar nemzetiséget és anyanyelvet megvallók számának a magyar nyelv használatának jogi lehetőségein, a magyar kultúra megélésén és ápolásán túl komoly lélektani szerepe is van.

Sorsdöntő jelentősége van tehát annak, hogy mindenki teljes természetességgel megvallja magyar nemzetiségét, anyanyelvét és vallási hovatartozását.

Erre tekintettel a nyilatkozatot alább aláíró felvidéki magyar szervezetek, egyházak képviselői közös felelősségünkre alapozva a mai napon megkezdtük az egyeztetéseket egy, a népszámlálással kapcsolatos tájékoztató kampány megszervezéséről.

A szervezetek jelen lévő képviselői aláírásunkkal elkötelezzük magunkat arra, hogy a lehetőségeink felső határáig munkát és anyagiakat fektetünk a közös tájékoztatási kampányba, illetve igyekezünk további társadalmi szereplőket és egyéneket mozgósítani, bevonni e közösségi ügy érdekében.

Mindenkire számítunk a közös munkában!

(A résztvevők a mellékelt jelenléti ívben.)

Mellékletek