A Földművelésügyi Minisztériumban tárgyalt Farkas Iván vezetésével az MKP szakmai küldöttsége – azzal a céllal, hogy javuljon a Dél-Szlovákiában élő gazdák, illetve a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók helyzete. Szóba kerültek a Beneš-dekrétumok is.

A tárgyalást követő sajtótájékoztatón Farkas Iván, az MKP ügyvivő testületének tagja (egyben Muzsla község polgármestere) elmondta, szakmai együttműködést javasoltak az agrártárcának olyan témakörökben, amelyek régióink számára és a jövőnk szempontjából nagyon fontosak, ám eddig Szlovákiában nem élveztek kiemelt figyelmet. Miután az MKP-ban 2010 és 2020 között komoly szakmai munkát végeztek a mezőgazdaságunk helyzetére vonatkozóan, megvan ehhez a megfelelő szakmai potenciál. Az MKP szakemberei már 2011-ben sikeresen dolgoztak a magyarországi Darányi Ignác Terv létrehozásában, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel együttműködve.

Most a szlovák kormánynak kínálták fel szakmai segítséget, a mai tanácskozás is szakmai, és nem politikai síkon folyt. A minisztérium tárgyalóküldöttségét Bronislava Škarbová, a mezőgazdasági szekció vezérigazgatója vezette.
Négy konkrét együttműködési területről tárgyaltak: a faluvállalatokról Pomichal István mérnök (Fél község polgármestere), Dél-Szlovákia mezőgazdaságának fejlesztéséről Szalay Erika gazda, a vízgazdálkodásról Pathó János mérnök, a termelési-értékesítési társulásokról pedig Szikura Ferenc vállalatigazgató ismertette a minisztériummal a részleteket. Farkas Iván úgy érzi, a minisztériumban van hajlandóság az együttműködésre. „Azt szeretnénk, ha ismét az ország éléskamrájává válnánk” – mondta.

A Beneš-dékrétumokról is tárgyaltak
Farkas Iván tájékoztatott arról, hogy a tárgyaláson a szakmai kérdéseken túl felvetették azt a tényt is, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a napokban elmarasztalta Szlovákiát egy, a Beneš-dekrétumokra visszavezethető ügyben.

„Jogorvoslatot kértünk a minisztériumtól” – mondta Farkas Iván. Elmondta, olyan döntést várunk, amely tiszteletben tartja a demokratikus jogrendszer alapelveit, mely nem épülhet a kollektív bűnösségre.