2020. május 11-én tartotta meg 19. képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. Nem videokonferencia formájában, hanem személyes részvétellel, a szigorú tisztiorvosi előírások betartásával. Első napirendi pontban a testületben megvitattuk a megyei főorvos beszámolóját a koronavírus-járvány alakulásáról, az intézkedések szélességéről és hatásáról Nyitra megyében. Bizonyára vannak kifogások a kommunikáció minőségét, lassúságát illetően, a védőeszközök elosztását és továbbítását illetően az egészségügyi dolgozók és a szociális dolgozók számára, azonban nem lehet a megyei főorvostól elvitatni a határozott intézkedések korai meghozatalát, az egészségügyi alapellátás zökkenőmentes biztosítását illetően járvány idején, persze tekintettel a külső és belső körülményekre. Ennek bizonyítéka, hogy Szlovákia nyolc megyéje közül a nyitraiban fertőződtek meg a legkevesebben és nem alakult ki krízishelyzet egyik szociális intézményben sem a megye területén, ellentétben más megyékkel, ahol súlyos fertőzések, elhalálozások voltak tapasztalhatók.

Nagy-nagy köszönet mindezért az egészségügyben dolgozóknak, a szociális területen dolgozóknak, a sok önkéntesnek és támogatónak, akik mindnyájan önfeláldozó módon járultak hozzá ahhoz, hogy Nyitra megyében - legalábbis eddig - megbírkóztunk a járvány adta súlyos kihívásokkal. A megyei testület megvitatta a járvány gazdasági következményeit, amelyekkel a megyének szembesülnie kell. Egyelőre nem módosítottuk a megye költségvetését, mivel a személyi jövedelemadóból (SzJA) visszajuttatott részadó – amely a megyék fő bevételi forrása – hosszabb távú alakulását, csökkenését kell szemügyre venni a súlyos döntések előtt. Kivárunk, a pénzügyi tárca elemzőintézetének rövid- és középtávú kitekintése alapján egyelőre csupán a dologi kiadásoknál hozott a megye takarékossági intézkedéseket és megkötöttük a beruházási kiadásokat, valamint a megyei támogatásokat. A július 6-án esedékes képviselő-testületi ülésen döntjük el a részadó-bevételek alakulásának függvényében, mennyire mély beavatkozást (nyesést) kell meghozni a beruházások és a megyei támogatások tekintetében. Minden pályázónak meg kell várnia a megyei testület júliusi döntését, hiszen a nyár folyamán úgysem lesznek megrendezhetők a kulturális tömegrendezvények és a sportesemények, mérkőzések. Kedvezőbb helyzet ez a pályázók számára, hiszen ha ma döntöttünk volna, akkor az összes megyei támogatás el lett volna vetve. Megvárjuk inkább a bevételek alakulását, majd azt követően döntünk, a 8 megyei pályázati rendszer közül melyek lesznek támogatva és mekkora mértékben. Júliusig tehát van még remény.

A megyei képviselő-testület mindazon, a megye által fenntartott kulturális intézmény élére megválasztotta az új igazgatót, ahol a pályázati bizottság javaslatot tett. Így lett megválasztva Gál Tamás a Komáromi Jókai Színház élére, aki hamarosan megkapja kinevezését a megye elnökétől. Ahol a pályázati bizottságnak nem volt javaslata, ott a megyei képviselő-testület a július 6-i ülésén hirdeti meg az új pályázatokat. Ez alól kivétel a komáromi Duna Menti Múzeum, ahol napokon belül napvilágot lát a pályázati felhívás meghirdetése.

A Nyitra Megyei Önkormányzat elfogadta az egészségügyi támogatások rendszerének kibővítését megcélzó általános érvényű rendeletét. Ezzel a másfél éve, általam elindított folyamat ért végre révbe. Azon körzeti (általános orvosi, gyermekorvosi, fogászati) rendelők fenntartói, akik új rendelőt nyitnak a körzetükben, vagy a rendelőket felújítják, megyei támogatást pályázhatnak meg, egészen 40 ezer euró összegig a rendelő építésére, átépítésére, felújítására, berendezésére, valamint orvosi műszerek beszerzésére. Amennyiben a körzeti orvos legalább 3 községben látja le a pácienseit, szolgálati gépkocsi beszerzését is megpályázhatja, 12 ezer euró összegig. Nagyon fontos mérföldkő ez abban az időben, amikor a friss diplomás orvosok jelentős hányada külföldön vállal munkát. Idehaza pedig lassan „kihal” az orvostársadalom, különösen vidéken, a körzeti rendelőkből. Az erről szóló Nyitra megyei statisztikát mintegy fél éve adtam közre.

A megyei testület elfogadta a 2019-es gazdasági év zárszámadását, a megyei főellenőr szentesítette annak tartalmát. A megye a tavalyi évet 10,5 millió eurós többlettel zárta. Ami hihetetlenül jól jön a mai ínséges, forráshiányos járvány-időszakban.

A megyei képviselő-testület jóváhagyta a Helemba község beltelkén található parcellák megvásárlását a községtől és a Szlovák Vízgazdálkodási Építkezési Vállalttól. A telkeken épülhet meg a majdani Ipoly-hídra felvezető megyei út. Az Ipoly-híddal kapcsolatos rendkívül fontos hír, hogy kezdetét vette a beruházás kivitelezőjét meghatározó, nemzetközi közbeszerzési eljárás, amely komplex csomagban lett meghirdetve. A csomag tartalmát képezi a híd, valamint a felvezető utak megépítése az Ipoly mindkét, szlovákiai és magyarországi oldalán.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Nyitra, Farkas Iván ,