Az elmúlt hetekben számos alkalommal rámutattunk, hogy a közszféra gazdaságilag a teljes bizonytalanság állapotába került. A drámaian nehéz helyzetben a kormányzat különböző megoldási, mondhatni „kármentési" csomagokat fogalmaz meg a vállalkozók, valamint a magánszemélyek részére. Ami hetek óta várat magára, az a közszféra és ezen belül is az önkormányzatok irányba tett lépések meghatározása és bemutatása. Számos polgármester jelezte, hogy hasznos lenne ez ügyben is javaslatot tenni a kormányzatnak. Ezért a Magyar Közösség Pártja nevében a múlt héten az alábbi javaslatokkal éltünk  a Szlovák Kormány irányába. A sajtónak korábban elküldött, kivonatosan közreadott javaslatokat most igyekszünk kicsit kibontani, elmagyarázni, hogy javaslataink mit is takarnak pontosan.

1. Az állam vállaljon garanciát arra, hogy a 2020-ra előirányzott összeg 80 százalékát megkapják az önkormányzatok. Ez az jelenti, hogy a 2019-ben a pénzügyminisztérium honlapján is nyilvánosságra hozott összegek, amelyekből a települések gazdálkodnak, legfeljebb 20 százalékkal csökkennének a jövő évben. Az ilyen jellegű garancia megalapozná az önkormányzatok költségvetési tervezését, az alkalmazottak bérgaranciáját és helyi közösségek szervezhetőségét.

2. Az állami adók emelése esetében a kormányzat vállaljon garanciát arra, hogy ezek negatív gazdasági hatásait kiegyenlíti az önkormányzatok felé. Amennyiben tehát az állam adókat emel (ez vélhetően be is következik), akkor ezek a falvaknál kiadásként jelennek meg. Konkrét példa volt, amikor az áfa 19-ről 20-ra emelkedett, és ez minden egyes számlánál plusz kiadási tételként jelent meg.

3. A hiteltörlesztések halasztásának lehetősége vonatkozzon az önkormányzatokra is.  A banki hitelek törlesztésére vonatkozó halasztás kérése sem a megyei, sem a helyi önkormányzatokra nem vonatkozik. 

4. A járulékok befizetésének halasztási lehetősége. Ezt az intézkedést érdemes lenne kibővíteni a településekre is, ami jelentős segítség lenne, hiszen az önkormányzatok az alkalmazottak megtartásával biztosítani tudnák a helyi és regionális közigazgatási szervek működését.

5. Az Állami Lakásfejlesztési Alap kölcsöntörlesztési lehetőségeinek átértékelése. Az alap finanszírozza a bérlakásprogramot, amely keretében a lakosok egy része önkormányzati lakáshoz jut. A kevésbé ismert tény, hogy a lakosok által befizetett összeg legjelentősebb része az alapból kapott hitel visszafizetésére megy, azaz csupán „átszalad" a település könyvelésén. Amennyiben viszont a bérlő nem tud fizetni, az önkormányzat nem adhat halasztást, hiszen köteles fizetni az alapnak a kölcsönt, ha van bérlője, ha nincs.

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a várható társadalmi és gazdasági helyzet nagyon turbulens lesz, ezért is tartjuk kiemelten fontosnak a közigazgatás első vonalának stabilitását. Amint gond van, az első vonalban épp a települések vannak, ezért is becsüljük meg azokat, az ott dolgozókkal együtt. Azt is tudatosítani kell, hogy ha nem lesz biztosítva a települések finanszírozása, akkor számos, alapvetően fontos közigazgatási, oktatási vagy szociális intézkedést sem lehet majd helyben elvégezni.

Az MKP-ban elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kormány kiemelten foglalkozzon az önkormányzatokkal is!

Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke