A szökőév szökőnapján, azaz 2020. február 29-én lezajlottak a parlamenti választások. Mindenekelőtt meg szeretném köszöni a részvételt mindazoknak, akik eljöttek választani. Egyúttal meg szeretném köszönni a Magyar Közösségi Összefogás 22-es választási listájára leadott szavazatokat. Ismét sokan voltunk, ám újra nem elegen.

Újbóli megosztottságunk oda vezetett, hogy a rendszerváltozás óta eltelt harminc év után első ízben lesz a pozsonyi törvényhozás magyar képviselet nélkül. Ami önmagában véve új, ám korántsem kedvező helyzet közösségünkre nézve, sőt, régióinkra, szülőföldünkre való tekintettel sem az. Az első reakció gyanánt leszögezhető, hogy a Magyar Közösség Pártja összefogott ugyan az Összefogással és a Magyar Fórummal, ám ez a szövetség, valamint az összefogás ismételt harsogása sem hozta meg a kívánt eredményt. Nem volt igazi hozzáadott értéke, felhajtó ereje a jövevényeknek, hiszen nagyon kevéssel múltuk felül az MKP 2016-os teljesítményét, választási eredményét. A teljes szélességű, ötpárti összefogás nem valósult meg. Hiába harsogtuk, hogy mi vagyunk az összefogás, a három párt alkotta szövetség, sokan ezt másképpen értelmezték. Hiányolták a teljes, ötpárti összefogást. Ezek többsége az OLaNO listájára szavazott. Ami meglátszott a déli járások választási eredményein.

A választási eredmények mélyebb elemzéseit mihamarabb el kell végezni, ki kell értékelni. Az eredménytelenség okait meg kell fejteni és fel kell vázolni a jövőképet, a hogyan tovább stratégiáját. Ami első ránézésre nyilvánvaló, a legközelebbi parlamenti választáson  - legyen az egy év múlva vagy akár négy év múlva – csupán egy, szövetségi választási lista szólíthatja meg a felvidéki magyarokat. Képletesen szólva, mindenki csupán az egyik végén húzhatja a kötelet. Ez ma korparancs! És így lesz a jövőben is.

A választási eredményünk első értékelése, elemzése alapján a számok az MKP dominanciáját sokat mondóan bizonyítják. Leszögezhető, hogy a Magyar Közösségi Összefogás magva, bázisa a Magyar Közösség Pártja volt. A jövő formálását tekintve, ebből kell majd kiindulni. A Magyar Közösség Pártja nem szűnik meg, hanem alaposan átalakul. Követve a mai irányzatokat, sokkal áramvonalasabb, könnyebben irányítható, rugalmasabb, a döntéseket gyorsabban meghozó politikai tömörülés lesz. Sokkal gyorsabban fog reagálni a körülöttünk történő folyamatokra, felvázolja majd az alternatívákat, a megoldásokat. Gyűjtőpártként kívánja magába foglalni mindazon kezdeményezéseket, mozgalmakat és pártokat, amelyek az utóbbi időben vagy korábban bontottak szárnyat. Integráló erő lesz, amely magába foglalja életkortól, felekezettől, ideológiától függetlenül közösségünk mindazon tettre kész, szorgalmas és tehetséges képviselőit, akik közösségünk, társadalmunk, régióink és szülőföldünk érdekében kívánnak hatékonyan dolgozni és főleg: együttműködni. Hiszen a jövő nem szólhat egyénekről, egyéni ambíciókról és sérelmekről, csupán közösségünkről, őszinte, igazi szövetségről. A valódi, teljes összefogásról.  Szülőföldünk lakossága számára a felvidéki, szlovákiai magyarság és régióink meghatározó politikai, valamint társadalmi kínálatát fogjuk felvázolni. Hamarosan, késlekedés nélkül, hiszen itt a cselekvés ideje.

Farkas Iván, az MKP Ügyvivő Testületének tagja

Címkék: Farkas Iván ,