Nyitra Megye Önkormányzata megtartotta 17. képviselő-testületi ülését. A megyei testület újból meghirdette pályázatát a komáromi Szinnyei József Könyvtár igazgatói tisztségébe, valamint az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igazgatói tisztségébe, mivel az előző pályázatok eredménytelenül végződtek.

A Nyitra megye, valamint Pest megye által létrehozott és fenntartott Pontibus Európai Területi Társulásban is tisztújítás zajlott, zajlik. Nyitra Megye Önkormányzata újabb két évre a szervezet felügyelő bizottságának tagjává választotta Csenger Tibort, a megye alelnökét, valamint Tolnai Csaba megyei képviselőt.

A megyei önkormányzat megvitatta a megye területén található orvosi rendelői hálózatról, annak telítettségéről szóló szakmai beszámolót. Egyúttal megállapította, hogy a hálózat telítettségét, szakmai lefedettségét illetően a jelen helyzet kielégítő, sőt kedvező, ám a középtávú, illetve hosszabb távú jövő már kevésbé. Ugyanis a megye területén 47-el több általános orvosi körzeti rendelő működik, mint a minimálisan garantált megyei hálózat, ám az orvosok 43 százaléka 60 éves, vagy annál idősebb. A körzeti gyermekorvosi rendelők tekintetében a minimálisan garantált rendelők számát a praktizáló rendelők száma 59-el meghaladja, ám a gyermekorvosok 58 százaléka 60 éves, vagy annál idősebb. 34-el több fogászati körzeti rendelő található a megyében, mint a minimálisan garantált megyei hálózatban található. De a fogorvosok 40 százaléka 60 éves vagy annál idősebb.

Mivel a kedvezőtlen tendencia hosszabb ideje érzékelhető, a középtávú és a hosszabb távú jövőre nézve megoldást javasoltunk. 2018 májusában, az MKP megyei képviselőcsoportja nevében határozati javaslatot tettem arra, hogy a megyei önkormányzat komolyan foglalkozzon a témával és az eddigi támogatási rendszerek mellett (kultúra, sport, idegenforgalom, LEADER, szociális-egészségügyi terület,……) egy újabb ösztönző, támogatási rendszert dolgozzunk ki, amely hatékonyan elősegítené a megszűnt vidéki körzeti orvosi rendelők – mivel az orvos eltávozott, nyugdíjba vonult vagy más okból – újjáélesztését, illetve a meglévő orvosi rendelők működésének jövőbeni biztosítását. A megyei testület a határozatomat elfogadta, majd megbízta a kerületi főorvost, dolgozza ki a rendszer keretét. Másfél évig részéről érdemben semmi sem történt, majd 2019 őszén újra a tettek mezejére kellett lépni. Az MKP megyei frakciója nevében kezdeményeztem a kerületi főorvossal és a megyei hivatal egészségügyi főosztályával való együttműködést, amelynek végre meglett a gyümölcse. Elkészült a támogatási rendszer kerete, amelynek általános érvényű rendeleti javaslatát megvitatta a megyei tanács és a megyei képviselő-testület. Végleges jóváhagyásra a következő megyei testületi ülésre lesz beterjesztve.

Hamarosan megpályázható lesz tehát az orvosok, illetve a rendelők fenntartója részéről az a megyei ösztönző, támogatási rendszer, amelynek keretében megyei támogatás lesz igényelhető az orvosi rendelő újjáépítésére, orvosi műszerek és gyógyítási eszközök beszerzésére és szolgálati orvosi ügyeleti gépkocsi megvásárlására, amennyiben a körzeti orvos ellátja legalább 3 község lakosságát. 

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

Címkék: Nyitra, Farkas Iván ,