Mindjárt az elején le szeretném szögezni, hogy az MKP megyei képviselőcsoportját a komáromi, párkányi, lévai és a vágsellyei választási körzetekben megválasztott megyei képviselők alkotják. E választási körzetek minden polgárát képviseljük; a magyarokat, a szlovákokat és e régiók minden más nemzetiségű polgárát. Az MKP megyei képviselőcsoportjának tagjai: Becse Norbert, Bolya Szabolcs, Csenget Tibor – megyei alelnök, Farkas Iván – frakcióvezető, Földes Csaba, Gyarmati Tihamér, Horváth Árpád, Kőrösi Ildikó, Orosz Örs, Stubendek László, Szigeti László és Viola Miklós. Hogy megismerhessük a megye hatáskörébe tartozó intézmények tevékenységét, sikereit és gondjait, a képviselőcsoportunk általában a megye által fenntartott intézményekben valamelyikében szokott tanácskozni. Emellett a többi megyei képviselőcsoporttal és a megyei hivatal dolgozóival is szoros, együttműködő kapcsolatban vagyunk.

A megye hatásköreinek keretében ésszerű megoldásokat szorgalmazunk a megye lakossága és intézményei javára. 2015-ben a képviselőcsoportunk nevében javasoltuk a megye gazdálkodása többletének ésszerű felhasználását, előre meghatározott prioritásokra. A megyei utak burkolat-felújítására, szociális és egészségügyi célokra. Megállapodtunk ebben a többi megyei frakcióval és a megye elnökével. Hiszen a 2100 km hosszúságú II. és III. osztályú megyei utak burkolat-felújítása 2014-ig olyan ütemben zajlott, hogy az több mint száz évig is eltartott volna. A gépkocsivezetők érdekében ezt alaposan fel kellett gyorsítani. 2015-től a megye költségvetéséből e célra évente 7 – 9 millió eurót merítettünk, ezáltal mintegy 290 km hosszúságban újítottuk fel a megyei utak burkolatát. Kezdeményezésünk újabb támogatási sémák létrehozásában öltött testet, a fent leírt hatáskörökben, miközben a helyi kultúrára, sportra, idegenforgalomra, regionális fejlesztésre és műemlékvédelemre szánt támogatás összege a megyei költségvetésből megsokszorozódott. Közösen elértük, hogy a megyei kiadások területileg kiegyenlítődtek, a megyei kiadások nagyjából fele a megye déli régióiba vándorol.

Képviselőcsoportunk javaslatára két patinás ipariskola – az érsekújvári Összevont Középiskola – Elektrotechnikai Ipariskola, valamint a Komáromi Ipari Szakközépiskola – szakmai képzésének színvonala fog jelentősen megnövekedni, több milliós beruházásnak köszönhetően. Külön öröm számunkra, hogy Nyitra megyében az összes ilyen jellegű beruházás közül e két ipariskola kapja a legmagasabb összegű európai uniós támogatást.

Az MKP képviselőcsoportja nevében egy éve javasoltam, hogy a megye tegyen lépéseket a megszűnt körzeti orvosi (általános orvosi, gyermekorvosi és fogászati) rendelők megnyitásának ösztönzésére a megye régióiban, a körzeti településéken. A megyei képviselő-testület javaslatomat elfogadta, az elképzelést hamarosan konkrét keretbe ágyazzuk. Célunk a fokozatosan kirajzolódó kritikus állapot megelőzése, a körzeti rendelők újjáélesztése a vidéken.

Mit szeretnénk a jövőben elérni? A megye kiegyensúlyozott gazdálkodását, hogy a források a megye minden szegletébe célt érjenek, kiegyensúlyozottan. A regionális fejlesztés keretében több fejlesztési forrást kell biztosítani a leszakadó régiókba, elsősorban a Garam-mentére és az Ipoly-mentére. Érdekeltek vagyunk a megyei utak széles körű felújításában, hasonlóan az eddigiekhez. Azért küzdünk, hogy 10 év elteltével, végre megépüljön az Ipoly-híd Helembánál. További célunk, hogy a megye által fenntartott intézményeknek minőségi vezetése legyen, és tevékenységük mércéje legyen ügyfeleik, látogatóik megelégedése. Legyen így az egészségügyi, szociális, középiskolai, kulturális, regionális fejlesztési és az útkarbantartási intézményekben egyaránt. A megye lakosságának 23 százaléka magyar nemzetiségű, akik a megye déli járásaiban élnek. Értékeljük, hogy a megyei hírlap, a Megyei Visszhang kétnyelvű. Ám tovább kellene lépni. Értékelnénk azt is, ha a hivatalos megyei kiadványok, könyvek, szórólapok – a szlovák, angol és francia mellett – magyar nyelven is tájékoztatnák a lakosságot. Ha a megye hivatalos honlapja kétnyelvű lenne. Hiszen a megye déli részében található településeket megjelölő közlekedési táblák kétnyelvűek immár húsz éve, a tavalyi évtől a vasútállomások megnevezése is. A déli járásokban élők nagy kérése, hogy ezekhez hasonlóan kétnyelvűek lehetnének a műemlékeket megjelölő barna színű közlekedési táblák is. Igyekezetünk tehát az egyenrangúsításra irányul a megyei tájékoztatási rendszerekben, hiszen célunk az anyanyelven történő tájékoztatás kiszélesítése Nyitra megye minél több polgára számára. Ne feledjük el, hogy a megye déli régióiban egymás mellett ének szlovákok és magyarok, kölcsönös egyetértésben, miközben számos településen a magyar ajkú lakosság száma jóval meghaladja a szlovák ajkúak számát. S minden polgár egyforma mértékben adózik, miközben az általuk, általunk befizetett adó egy része visszajut a megye kasszájába, költségvetési bevétel formájában. E szemléletet követjük, amikor a jobbítást követeljük.

Végül engedjék meg nekem, hogy az esztendő végéhez közeledve, az MKP megyei képviselőcsoportja nevében minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjak!

Farkas Iván, megyei képviselő, az MKP Nyitra megyei frakcióvezetője