Az utóbbi hetekben számos esetben hallottam a rádióban és olvastam a kommentárokban, hogy az izsai körforgalom hiánya Nyitra megye vétke, mivel a megye területrendezési terve nem tartalmazza a körforgalmat, annak hiánya pedig nem teszi lehetővé az építési eljárás elkezdését. Le kell szögeznem, hogy ez az állítás nem fedi az igazságot. Aki ezt állítja, az nyilvánosan lódít! Komárom város peremén, az izsai kereszteződés két állami főút – I/63 és I/64 – kereszteződése, amelyhez mellékútként csatlakozik egy harmadik osztályú megyei út. Mivel állami főutakról van szó, a tervezési és az építési eljárás a megrendelői oldalon az Érsek Árpád vezette közlekedési minisztérium feladata, amelynek hatáskörébe tartozik az 1. osztályú utak gazdája. Az eljárások alapjául Komárom város területrendezési terve szolgál, amely tartalmazza az izsai kereszteződés helyén megépülésre váró körforgalmat. Amennyiben a város területrendezési terve nem tartalmazná, abban az esetben a hatóság elővenné a magasabb rendű területrendezési terveket. Badarság tehát Nyitra megyén számon kérni, még inkább az MKP Nyitra megyei képviselőcsoportján, hogy a megye területrendezési terve akadályozza a körforgalom megépítését, az előkészítő munkálatok lefolytatását.

Íme, egy érdekes párhuzam. Amikor 2015-ben és 2016-ban módosítottuk Nyitra megye területrendezési tervét, a teljes megyei képviselőtestület, csont nélkül elfogadta módosító javaslatomat, amelyet az MKP megyei frakciója nevében nyújtottam be, hogy az R7-es déli gyorsforgalmi út Nyitra megye súlypontjában, Érsekújvárt délről kerülje el, ne északról, Nagysurány érintésével. A szakmai okokat alább kifejtem. Miután a megyei határozat Pozsonyba került, tárgyalásokat folytattunk a közlekedési tárcával és a Nemzeti Autópálya Társasággal (NDS), amely a közlekedési tárca hatáskörébe tartozik. A kemény tárgyalások résztvevője voltam, a megyei oldalon. A megyei hivatalnokokkal és a megye területrendezési terve kivitelezőivel együtt. Nem jártunk sikerrel, a közlekedési tárca parancsba adta Nyitra Megye Önkormányzatának (az állami hivatal az önkormányzatnak !!!), hogy bírálja felül határozatát, az R7-es déli gyorsforgalmi út nyomvonalát hozza összhangba az országos területrendezési tervbe foglaltakkal. Vagyis a déli elkerülő helyett határozzon újra az északi elkerülőről. A közlekedési tárca akkori álláspontja az utóbbi 4 évben sem változott meg, noha Érsek Árpád, vagyis délről jött ember volt a miniszter. Amennyiben a fentről jövő állami, minisztériumi parancs ennyire határozottan lesújtott a megyénkre, a megyei testület határozatára, vajon miért nem sújtott le ekkora határozottsággal az izsai körforgalom megépítése érdekében az állami felelősökre? 

Jöjjenek a szakmai érvek az Érsekújvárt délről elkerülő változat mellett. Ha északról kerüli el az út a várost, akkor egyetlen régiót, Nagysurány kistérségét vonja be a gazdasági vérkeringésbe. Azonban ha délről kerüli el, akkor bevonja a „Csángó régiót”, Gúta, Ógyalla, Komárom, Párkány, Zselíz kistérségeit a gazdasági vérkeringésbe. Vagyis az arány: 6:1. Ezen kistérségekben élőknek egyáltalán nem mindegy, hogy 15-25 perc alatt érik el a gyorsforgalmi utat, vagy kétszer ekkora idő alatt, ha figyelembe vesszük, mekkora gondot okoz az áthaladás Érsekújvár városán. Ha Nagysurány érintésével kerüli el az R7-es Érsekújvárt, akkor az R7-es és az R1-es (Nyitraköröskénynél) gyorsforgalmi utak közötti távolság légvonalban csupán 19 km lesz. Németországban sem építenek ilyen sűrűn gyorsforgalmi utakat. Végül a legprózaibb érv: maga Érsekújvár alapvető érdeke, hogy a várost az R7-es délről kerülje el, hiszen délen találhatók a lakótelepek, az ipari parkok, a reptér, a vámhivatal, ahol esetenként kilométeres sorban várakoznak a kamionok. Mindezek, ha a gyorsforgalmi útra akarnak majd ráhajtani az északi elkerülőnél, át kell majd utazniuk az egész városon. Mennyi üzemanyag vész el feleslegesen és mennyi káros anyag kerül majd a város levegőjébe, teljesen feleslegesen?

Lehet ennyire irracionális szakmai döntést hozni? A fenti példa mutatja, hogy Szlovákiában minden lehetséges. Tudom, mindenkinek rögtön a szlovák gőg és nemzetstratégia jut eszébe. Nem állhat itt is telekspekuláció a háttérben - mint korábban Pozsony és Somorja között, Zólyom környékén, a Tátra alatt vagy másutt - mert valaki előre felvásárolta az érintett parcellákat Nagysurány környékén azzal, hogy jókora felárral fogja majd értékesíteni a Nemzeti Autópálya Ügynökségnek?

Amennyiben a közlekedési tárca eddigi vezetése(i) nem voltak hajlandók orvosolni a helyzetet az izsai kereszteződésben és az R7-es nyomvonalát illetően, nem voltak hajlandók régióink számára kedvező döntéseket hozni, azokat majd mi megtesszük. Hamarosan kezdetét veszi Nyitra megye területrendezési tervének széles körű módosítása, amelyben az R7-es nyomvonalát a megye szívében megváltoztatjuk. És megmozgatunk mindent, hogy az R7-es ügyében a közlekedési tárcánál is végre ésszerű döntést hozzanak. Régióink lakossága érdekében. S persze az izsai körforgalom érdekében, amelynek már réges-régen el kellett volna készülnie. Meg a Komáromot, Vágsellyét, Érsekújvárt elkerülő utak érdekében.

Érdekes, az északon és középen vezetett autópályákra és gyorsforgalmi utakra megvolt az akarat, valahogy mindig jutott pénz. Jusson ezekre is! Ez a mi feladatunk.

Farkas Iván, az MKP alelnöke, az MKÖ képviselőjelöltje

Címkék: Izsa, Farkas Iván ,