A közoktatásban alkalmazott nemzetközi PISA felmérés legutolsó mérési ciklusának első eredményei ma kerültek nyilvánosságra. A helyzet nem sokat változott az előző, 2015-ös mérés óta. Bár az oktatási miniszter bizakodó az enyhe javulás láttán, a statisztikai adatokat nézve az optimizmus nem teljesen helyénvaló. Igaz, a matematikai készségek terén jobb a helyzet, ám az értő olvasás és főleg a természettudományi ismeretek terén mélyen az OECD átlag alatt vannak. Ez utóbbi eredmények 2009 óta meredeken zuhantak, s bár pár pontnyit most emelkedett a görbe, még így is rosszul állunk. Nem csoda. A természettudományi tárgyak oktatása egyre több nehézségbe ütközik. Alacsonyak az óraszámok, folyamatosan csökken a szakos pedagógusok száma, a tantárgyak népszerűsége, presztízse is alacsony – köszönhetően a nem megfelelő társadalmi hozzáállásnak, valamint annak is, hogy a matematika nem kötelező érettségi tantárgy. Már a tanárképzés során kevés az e szakokra alkalmas jelölt, sok esetben nem megfelelő az előképzettségük sem. E tendencia a magyar iskolákat fokozottan érinti. Ma már egyre nagyobb gond matematika, fizika vagy épp kémia szakos pedagógust találni az iskolákba. A PISA eredményeket természetesen befolyásolja a szociálisan hátrányos helyzetű vagy a társadalom perifériáján élő fiatalok teljesítménye is. Kérdés, hogyan fogjuk oldani a jövőben a gazdasági, pénzügyi, mérnöki, mezőgazdasági vagy épp környezetvédelmi feladatokat? A megoldás néhány pontban összegezhető. Sokkal több pénz szükséges a közoktatásba! Nemcsak a fenntartásra, hanem tananyagfejlesztésre, korszerű eszközök beszerzésére, modern szaktantermek kialakítására a kisebb iskolákban is. Fontos, hogy minden társadalmi réteget illetve csoportot, közösséget a valós igényeinek és szükségleteinek megfelelő oktatási programokkal tudjuk megközelíteni. Az inkluzivitás ne modern szólam, EU-s elvárás, hanem életszerű megoldás legyen. S végül, a sokat ígért, ám meg nem valósított tartalmi reform nélkül csak álmodozhatunk oktatásunk szebb jövőjéről.

Kiss Beáta

a Magyar Közösségi Összefogás oktatásügyi programfelelőse