A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa a júniusi döntésének megfelelően továbbra is az egységes magyar választási lista megteremtését tartja az egyetlen, a közösség képviseletét biztosítani tudó megoldási lehetőségnek. Az MKP OT már júniusban konkrét megoldási javaslattal élt. Bár a nyári tárgyalássorozatok nem hozták a várt eredményt, 140 nappal a választások és 50 nappal a jelöltlisták leadása előtt olyan lépéseket kezdeményeztünk, melyek az „egy magyar lista" megteremtését célozzák meg.

Az MKP OT megbízza az MKP Országos Elnökségét, hogy a magyar egység megteremtése érdekében egyeztessen a társadalmi szereplőkkel és október végéig konkrét megoldást javasoljon, mégpedig úgy, hogy a két meghatározó párt, az MKP és a Híd megegyezése jelentse az alapot közösségünk összefogására.

Az MKP Országos Tanácsa továbbra is minden, a közösség érdekében tettekben is tenni akaró személyt örömmel lát tagjai, támogatói között - akár pártokon kívüliként - az egy magyar listán indulók között.

Az MKP OT szakmailag hiányosnak és gyengének minősíti az agrártárca elmúlt négy éves tevékenységét, amellyel válságos helyzetbe hozta nemcsak az agrárgazdálkodás hazai feltételeit, de egyben még jobban kiszolgáltatottá tette a hazai élelmiszertermelést és Szlovákia élelmiszer önellátottságát. Mindezt bizonyítja az agrár- és élelmiszerkereskedelem évről évre növekedő negatív szaldója a hazai innovatív agrár- és élelmiszeripari támogatások hiánya, a  nem transzparensen leosztott Uniós támogatások körüli ügyletek felhalmozódása is.

Pozsony, 2019. október 12.