Hétfőn tartotta meg 14. képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. Javaslatunkra, az MKP megyei frakciójának javaslatára a megyei önkormányzat eldöntötte, hogy az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) irányító hatóságához, vissza nem térítendő EU-támogatást kérve benyújtja az eddigi leghosszabb, esetenként teljes útszakaszok burkolat-felújítását. Köztük a Bajcs és Párkány közötti, 39 km hosszú, II/509-es megyei út teljes burkolat-felújítását az út egész hosszában, a II/564-es megyei út teljes burkolat-felújítását a Léva és Deménd közötti szakasz teljes hosszában, valamint ugyanezen megyei út burkolat-felújítását a Szalka és Ipolypásztó közötti szakaszon. A megyei önkormányzat hozzájuk rendelte a fenntartó önrészét is. A felsorolt útszakaszok teljes burkolat-felújítása - tekintettel a hosszadalmas adminisztrációra és alapos ellenőrzésekre – 2021. év folyamán várható.

Nyitra Megye Önkormányzata jóváhagyta a megye részvételét az Európai Mobilitás Hete rendezvénysorozatban, amely 2019. szeptember 16. és 22.  között fog lezajlani. A megye anyagilag járul hozzá ahhoz, hogy a mobilitás hete keretében az egész megye területén a helyközi autóbuszjáratokon utazók, akik hagyományos vonaljeggyel szoktak utazni, a mobilitás hetének munkanapjain csökkentett árú, felesjeggyel utazhatnak majd.

A megyei önkormányzat jóváhagyta a megye részvételét az Okos és jobb Nyitra megye c. EU-pályázatban. A megpályázott EU-támogatásnak köszönhetően a 2,7 millió € költségvetésű projekt a megye által alapított és fenntartott oktatási, szociális, kulturális és egészségügyi intézmények számára nyújt lehetőséget vezetési stratégiájuk, irányítási folyamataik, továbbképzési tevékenységük alapos felújítására.   Vagyis az olykor nem látható, ám hihetetlenül fontos kiszolgáló háttértevékenységük korszerűsítésére.

Horváth Árpád, az MKP megyei képviselője, Gúta polgármestere a megyei testület előtt beszámolt a Gúta határában eltervezett, dán sertésfarm paramétereiről és arról, hogy a város lakossága, a környéken lakók egy emberként tiltakoznak a tervezett beruházás ellen, annak káros környezeti hatása miatt. A dán sertésfarm 7 km-re épülne meg magától a várostól, ám évente 60 ezer tonna biológiai hulladékot szállítanának el 4 ezer kamionnal Komáromba, a hulladék elhelyezésére. Nemcsak a beruházás súlyos környezetterhelő hatására hívta fel a figyelmet, hanem a Gútát Komárommal összekötő megyei út súlyos terhelésére, lehetséges tönkretételére, a megnövekedett teherforgalom következtében. Végül Nyitra megye erkölcsi támogatását kérte az ügyben, illetve a folyamatban levő tiltakozó petíció aláírását a jelen levő megyei képviselők és megyei tisztviselők által.

A megyei önkormányzat megvitatta a megye hatáskörében levő energiaszolgáltató, az Energo-SK részvénytársaság jövőjét, stratégiáját taglaló beadványt, majd jóváhagyta a társaság alaptőkéjének megnövelését az alapító részéről, 800 ezer euróval. Ennek szükségszerűségét a megye abban látja, hogy az energiaszolgáltató hatáskörében levő intézmények energiaellátását a társaság korszerűsíthesse, megnövelhesse a hatáskörében levő megyei intézmények épületeinek energetikai hatékonyságát. Az MKP képviselőcsoportjának egyetlen képviselője sem támogatta meg az anyagot, mert a stratégia a jövőben azon megyei intézményeket, amelyek nem voltak eddig az Energo-SK szerződött partnerei, nem kötelezi arra, hogy az Energo-SK kötelékébe lépjenek, ám arra már nem nyújt lehetőséget, hogy a kötelékében levő intézmények kiválhassanak az Energo-SK kötelékéből és hatékonyabb, olcsóbb megoldáshoz folyamodhassanak. A társaság igazgatótanácsának elnöke - aki a megyei testület előtt védte a beadványt – ugyan ennek lehetőségét felvázolta, nem látta ennek akadályát, amennyiben az intézmény vezetője bebizonyítja, hogy számára olcsóbb, hatékonyabb megoldás is létezik. Ám a testület által elfogadott anyagban az utóbbi lehetőség nem található.

Az MKP Nyitra megyei képviselőcsoportja egy taggal bővült. Örömmel fogadtuk, hogy Stubendek László megyei képviselő, Komárom város korábbi polgármestere az MKP megyei képviselőcsoportjának tagjává vált. Vele együtt a megyei képviselőcsoportunknak immár 12 tagja van.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője    

Címkék: Farkas Iván ,