Hétfőn megtartotta 13. képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. Az MKP képviselőcsoportjának javaslatára - amelyet az előző testületi ülésen Gyarmati Tihamér nyújtott be - a megyei önkormányzat tegnap elfogadta, hogy a vonatkozó törvényen felül, a megye által fenntartott intézmények minden dolgozóját megilleti az üdülési támogatás a törvény által előírt összegben. Függetlenül az adott megyei intézmény dolgozóinak számától. A határozathoz az anyagi forrásokat is hozzárendelte.

Kétnyelvűség a komáromi kórházban

Az MKP Nyitra megyei képviselőcsoportja nevében Becse Norbert bízta meg a megyei hivatal igazgatóját azzal, hogy szorgalmazza a megye tulajdonában levő ingatlanokban működő Komáromi Általános Kórház igazgatójánál a kisebbségi nyelvekről szóló törvény rendelkezéseinek korlátlan betartását a kórház épületeiben. Vonatkozik ez a tájékoztató rendszerre, a tájékoztató táblákra, feliratokra egyaránt. Hiszen a vonatkozó jogszabály értelmében az élet, az egészség, a biztonság és a vagyon megőrzésére utaló, a veszélyre figyelmeztető, anyanyelven tájékoztató táblák és feliratok kifüggesztése a legfontosabb. Az ilyen jellegű táblák sora található a kórházakban, miközben Komáromot, még inkább a város környékét többségében magyar ajkú emberek lakják. Éberen fogjuk a jövőben figyelemmel követni a megyei rendelkezés betartását a Komáromi Általános Kórházban.

Új közlekedési táblák

Nyitra Megye Önkormányzata elfogadta az új jogszabályok alapján a települések kezdetének és végének megjelölését, az új közlekedési táblák kifüggesztését a megyei fenntartású, másod- és harmadrendű közutak mentén, az egész megye területén olyan településeken, ahol a szlováktól eltérő közösség – Nyitra megyében általában a magyar ajkú lakosság - számaránya eléri vagy túlszárnyalja a helyi lakosság 20 százalékát. A fehér színű település-megnevezésekről, közlekedési táblákról van szó, amelyek felváltják a régi, kisebb méretű sötétkék színű táblákat a települések elején és végén, s amelyek mérete immár megegyezik a szlovák nyelvű település-megnevezéssel. Mindez az egyenrangúsítás jelképes kifejezése. Feltűnő volt, hogy míg az MKP megyei képviselőcsoportjának minden jelen levő tagja a megyei hivatal javaslatát megszavazta, addig Igor Éder, a Most-Híd megyei alelnöke, továbbá a vegyes lakosságú települések, Léva és Udvard polgármesterei, megyei képviselőként a javaslatot nem szavazták meg. Ezzel Nyitra megye is felsorakozott a szomszédos megyékhez, miközben a megyei hivatal által kidolgozott javaslat és anyag kidolgozását, majd beterjesztését az MKP megyei frakciója kezdeményezte.

Műemlékek felújítása

A megyei önkormányzat jóváhagyta a műemlékek felújításának támogatásáról szóló új általános érvényű rendeletét, amely egy-egy ilyen jellegű megyei támogatás határértékét megnöveli 4.500 euróra és bevezeti a pályázat szerény társfinaszírozását a pályázó által.

Csenger Tibor, az MKP Nyitra megyei alelnöke javaslatára a megyei önkormányzat megszavazta a SzK Kormányfő helyettesi Hivatalával történő megállapodását, az együttműködés társfinanszírozását. Olyan együttműködésről van szó, amelynek következménye a Megyei Regionális Fejlesztési Tanács létrehozása lesz a következő, 2020 – 2027 közötti EU tervezési időszakban. A megyei fejlesztési tanács számos olyan új hatáskört kapna a regionális fejlesztés tervezésénél és megvalósításánál, amelyek ma még a kormányfő helyettesi hivatalban vannak. Vagyis alapos decentralizációt terveznek a jövőben a regionális fejlesztés terén, ami üdvözítő és rendkívül fontos változás. A Megyei Regionális Fejlesztési Tanács szerepét a jövőben a megyei önkormányzat mai regionális fejlesztési szakbizottsága venné át.

Az R8-as gyorsforgalmi út ügye

Természetesen támogatta az MKP megyei képviselőcsoportja a Szlovákiai Falvak és Városok Komáromi és Érsekújvári Regionális Társulásainak javaslatát, hogy a Nyitra Megyei Területrendezési Terv küszöbön álló módosításánál az R8-as észak-déli gyorsforgalmi út legyen meghosszabbítva Nyitrától déli irányban, Érsekújvár érintésével Komáromig. Ezen kívül, a 4 évvel ezelőtti törekvéseinkhez hasonlóan, a küszöbön álló módosításnál újra beterjesztjük majd azokat a módosításokat is, amelyek kedvezően érintenék Nyitra megye déli járásainak gazdasági fellendítését, a közlekedési infrastruktúra alapos fejlesztését.

Segély Alapítvány

A megyei képviselő-testület megváltoztatta a korábban létrehozott Segély Alapítvány igazgatótanácsát. Ezzel a cél az volt, hogy a megyei közalapítvány fokozza aktivitását, aktív tevékenységet folytasson a jövőben szociális és egészségügyi téren. Az MKP képviselőcsoportját az alapítvány igazgatótanácsában Dr.Viola Miklós fogja képviselni.

Oktatási kérdések

A diáklétszám alapos csökkenése következtében a megyei hivatal néhány hónapja előkészítette az Udvardi Szakközépiskola megszüntetését. A megyei hivatal a javaslatot benyújtotta jóváhagyásra előbb a szakbizottságok elé, majd a megyei tanács elé, tegnap pedig a megyei képviselő-testület elé. A megyei képviselő-testület a javaslatot tegnapi napirendjéről levette. Az Udvardi Szakközépiskola utolsó esélyt kapott annak árán, hogy szeptember 1-jétől a megyei hivatal tetemes összeggel fogja támogatni a középiskola működését, művileg a felszínen tartását. Kérdés, lesz-e értelme. Az MKP megyei frakciója elvi döntést hozott. E változást, a napirendről való levételt megszavazta, esélyt adva ezzel a szakközépiskola új vezetésének a szakközépiskola újjáélesztésére.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője 

--

Fotó: Orosz Örs felvétele (fb) a közlekedési táblákról való szavazásról

Címkék: Farkas Iván ,