A Magyar Közösség Pártja megdöbbenéssel kíséri figyelemmel az erdélyi úzvölgyi katonai temető körüli fejleményeket.

Ismeretes, hogy korábban több romániai regionális és központi közigazgatási szerv is megállapította, hogy az állítólagosan a temetőben nyugvó román katonák emlékére állított kőkereszt elhelyezésére törvénysértő módon került sor. Az önkényes beavatkozás ráadásul sérti a Magyarország és Románia között megkötött vonatkozó egyezményt is.

Tegnap ilyen körülmények között került sor arra a szégyenteljes eseményre, amely során a „kőkereszt felavatása” címén egy fékevesztett román nacionalista tömeg széttörte a temető székely kapuját, letaposta a magyar katonák keresztjeit és letépték a magyar trikolór szalagokat a sírokról. A rend fenntartására kivezényelt csendőrség inkább látszatintézkedésnek ható hozzáállása nem volt képes megakadályozni a barbár pusztítást, sőt „hivatalosan” nem is észleltek törvénysértő cselekedeteket.

A Magyar Közösség Pártja mélyen elítéli a nyilvánvalóan magyarellenes, törvény- és kegyeletsértő barbarizmust. Aggasztónak tartjuk, hogy a súlyos korrupciós ügyei miatt hitelét veszett, politikailag megroggyant szocialista kormány vezetése alatt a román hatóságok a figyelmeztetések ellenére sem voltak képesek vagy hajlandók megelőzni az úzvölgyi eseményeket. A fentiek ellenére reménykedünk benne, hogy a román hatóságok a törvényesség útját választva végül képesek lesznek felelősségre vonni az elkövetőket, az úzvölgyi temető ügyében pedig érvényt szereznek a hatályos jognak.

Kiállunk a romániai magyarság és az RMDSZ mellett, akik nem engedik megfélemlíteni közösségüket.

Az MKP sajtóosztálya