A Nyitra Megyei Önkormányzat hétfőn megtartotta 12. képviselő-testületi ülését. A testület elfogadta a 2018. gazdasági év zárszámadását. Ennek alapján megállapítható, hogy 2018-at a korábbi évekhez hasonlóan, újra magas, 14,9 millió euró gazdasági többlettel zárta. A többletet a megyei önkormányzat a tartalékalapba utalta, amelynek forrásaiból idén is a prioritást élvező beruházások valósulhatnak majd meg.

A megyei önkormányzat eldöntötte, hogy igénybe veszi a kormány által felajánlott 15 millió euró összegű kamatmentes hitelt, a legrosszabb állapotban levő másodrendű megyei utak és hidak teljes felújítására. Az összeget az állami költségvetés biztosítja.

Hivatalosan is a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás tagja

A minap megtartott ünnepi közgyűlésen Nyitra megye immár hivatalosan is a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás tagjává vált. Megyénket a társulás szakmai bizottságában Csenger Tibor (MKP) megyei alelnök fogja képviselni. A társulás történetéhez hozzátartozik, hogy a 4 megyésre tervezett európai társulás 2011-ben jött létre, ám Nagyszombat megye, Győr-Sopron-Moson megye és Komárom-Esztergom megye – amelyek a társulást létrehozták - mellől akkor Nyitra megye az alapító tagságtól visszalépett.  Azóta az európai társulás tagjává vált Pest megye és Pozsony megye, mi pedig 2019-ben végre elértük, hogy Nyitra megye is csatlakozott a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társuláshoz. Az összetartozáson túl ennek praktikus okai is vannak, hiszen az Interreg Program keretében benyújtott pályázatoknál immár Nyitra megye is a nagy kiterjedésű, hat megye térségét átölelő társulás keretében jelenik meg, különösen az újonnan meghirdetett Kis Projekt Alap pályázatainál. Sőt mi több, a további megyékhez hasonlóan immár a pályázatok elbírálásának döntéshozatalában is részt vesz. A térképre tekintve megállapíthatjuk, hogy a Rába-Duna-Vág ETT területe immár zárt, kerek tömböt alkot.

Oktatás, kultúra

A megyei közgyűlés támogatja a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola törekvését, hogy a középiskolás korú diákok számára megnyissa a másodfokú képzését és benyújtsa ezirányú kérvényét jóváhagyásra, a SzK Oktatási Minisztériuma elé. A megye hozzájárulása nem megkerülhető, hiszen a jövőben a másodfokú képzésre szánt forrásokat Nyitra megye fogja rendelkezésre bocsájtani részadó formájában.

Iskolafenntartói, megyei határozattal újabb szakközépiskolák kaptak lehetőséget szakoktatásuk színvonalának megnövelését célzó pályázatok benyújtására az Integrált Regionális Operatív Program keretében. Közöttük a Vágsellyei Összevont Középiskola. Pályázatának összege 900 ezer euró, siker esetén ehhez iskolafenntartóként a megye 45 ezer euró társfinanszírozással járul hozzá.

Mivel az előző pályázati felhívás eredménytelenül végződött, Nyitra Megye Önkormányzata újra meghirdette pályázatát az Érsekújvári Közművelődési Intézet igazgatói tisztségének betöltésére. 

Közlekedési hálózatok fejlesztése

Csenger Tibor megyei alelnök javaslatára Nyitra megye részt vesz a CORCAP – a TEN-T közlekedési hálózatok fejlesztése elnevezésű nemzetközi projektben. A projektben Németország, Csehország, Szlovákia és Magyarország egy-egy megyéje, államigazgatási hivatala, közlekedési hatósága és nagyvállalata vesz részt olyan célirányos szabályzat kidolgozása céljából, amely optimalizálja a meglévő TEN-T közlekedési hálózatokat, meghatározza multimodális logisztikai központok elhelyezését, az európai vízi, vasúti és közúti szállítási folyosók összehangolását a sokkal tisztább, környezetkímélőbb teherfuvarozás céljából. Ne feledjük el, hogy a Duna VI. számú európai vízi közlekedési folyosó, a Pozsony-Galánta-Érsekújvár-Párkány-Budapest vasútvonal pedig a IV. számú európai vasúti közlekedési folyosó egy szakasza. A projekt értéke 2,5 millió euró, amelyet az EÚ költségvetése fedez.

Idegenforgalom

A Nyitra Megyei Önkormányzat Hivatala jóváhagyásra nyújtotta be a megyei képviselő-testületi elé 6 pályázati rendszer – műemlékek védelme, kultúra, sport, idegenforgalom, idegenforgalmi létesítmények, egészségügyi ellátás – összesen 5 általános érvényű rendeletének módosítását. Bolya Szabolcs, az MKP megyei képviselő-csoportja nevében javaslatot tett, amellyel a rendeleteket átdolgozásra visszautalták, hiszen a megyei hivatal a tavaly bevezetett újdonság – a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtása - mellett, amikor a pályázónak elektronikus személyigazolvánnyal kellett rendelkeznie, újabb kellemetlen újdonságot akart átpasszírozni, az eredményes pályázatok szerződéseinek elektronikus aláírását, amely elektronikus személyigazolványt és elektronikus aláírást (!) igényel. A képviselő-testület tagjainak többsége úgy véli, elég volt a tavalyi újdonságból – ennél kompromisszumként elfogadta, hogy megbízott személy is benyújthatja majd a pályázatokat, aki rendelkezik elektronikus személyigazolvánnyal – ám az újabb javaslattal nem ért egyet, hogy a szerződések aláírását is kizárólag elektronikus úton lehessen megtenni, ami a szerződött féltől megköveteli, rendelkezzen elektronikus személyigazolvánnyal és elektronikus aláírással. Mindennek oka az, hogy a civil szervezetek, plébániahivatalok, sportszervezetek vezetőinek, elnökeinek döntő többsége nem rendelkezik az elektronikus okiratokkal és jelenleg nincs is ilyen törvényes előírás. Az MKP képviselőcsoportja javaslatával a képviselő-testület egyetértett, hiszen a javaslat elfogadása esetén alaposan beszűkült volna a jogosult pályázók köre. A megyei hivatal átdolgozza a rendeletek javaslatát, kiiktatja belőlük az újonnan javasolt elektronikus eszközök használatát.

Utazási utalványok

Gyarmati Tihamér, az MKP képviselő-csoportja nevében javaslatot tett arra, hogy a megyei hivatal dolgozza ki az utazási utalványok átnyújtásának lehetőségét azon megye által fenntartott intézményekre vonatkozóan, amelyek 49-nél kevesebb alkalmazottal rendelkeznek, és számítsa ki ennek forrásigényét. Javasolta továbbá, amennyiben a forrásigények nem terhelik meg alaposan a megye költségvetését, a megye, mint az intézmények fenntartója utalja át az utazási utalványok forrásait az intézmények számlájára, hogy dolgozóik számára átnyújthassák az utazási utalványokat. Javasolta továbbá, hogy a megyei hivatal nyújtson áttekintést azon megyei intézményekről, amelyek 49, vagy annál magasabb dolgozói létszámmal bírnak, átnyújtották-e dolgozóiknak az államilag garantált utazási utalványokat, vagy sem. Azon megyei intézményeknél, amelyek ezt nem tették meg, átmenetileg a megye biztosítson forrásokat az utazási utalványok kifizetésére addig, amíg az állami költségvetésből nem térítik meg az állam által garantált utalványok árát. A javaslatot a megyei hivatalnak teljesítenie kell, a forrásigények függvényében a megyei testület dönti majd el, jóváhagyja-e az utazási csekkek törvényen felüli átnyújtását.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője