Polgári társulásunk, a Pro Civis az iskolai beíratási nyomtatványok után újabb kétnyelvű űrlapcsomagot küldött magyarlakta településeinkre, ezúttal az óvodai beíratások és ügyvitel megkönnyítése érdekében.

Óvodai beíratási iratcsomagunk óvodai beíratási kérdőívet, beíratási adatlapot, beíratási kérvényt tartalmaz, de nyilvántartólapot, beszoktatási adatlapot, különböző kiegészítő nyomtatványokat is, melyek megkönnyítik az érintett szülők és óvodapedagógusok munkavégzését. Közös érdekünk, hogy magyar nevelési nyelvű óvodáinkban meghonosítsuk és természetessé tegyük anyanyelvünk, a magyar nyelv használatát a hivatali ügyvitelben is. Közösségünket erősítjük azzal, ha tudatosan élünk nyelvi jogainkkal. S ha ezt már az óvodában elkezdjük, anyanyelvű iskoláink presztízsét is javítjuk. Ezt a tudatos építkezést szeretnénk szolgálni, munkánkkal ösztönözni és elősegíteni.

Köztudomású, hogy azokon a településeken, ahol a nem szlovák nemzetiségű lakosok számaránya eléri a 20 százalékot, a hivatalos ügyvitel nyelve a szlovák mellett az érintett kisebbség anyanyelve is, melynek használatát a helyi önkormányzatnak törvényi kötelessége lehetővé tenni. Mivel magyar nevelési nyelvű óvodáink döntő többsége önkormányzati fenntartású, a magyar nyelv használata a hivatali ügyvitelben az intézményeken kívül az önkormányzati testületek és a községi/városi hivatalok kötelessége is, amennyiben nem akarnak a „mulasztásos törvénysértés” hibájába esni. A kétnyelvű ügyvitel tehát amellett, hogy elemi érdekünk, kötelességünk is. S nem csupán a községi fenntartású intézményeinkben.

Űrlapjaink elektronikus formában a www.onkormanyzas.sk honlapon a Rendeletek/Minták könyvtárban is megtalálhatók, ahonnan szabadon letölthetők.