A gyermekek jogaiárt felelős biztos 2018-as jelentése, mely most került nyilvánosságra,  külön fejezetben foglalkozik az államnyelven való művelődés jogának kérdéskörével Szlovákiában. Az elemzés a gyermekek jogaival foglalkozó 1989-es nemzetközi keretegyezmény alapján azt állapítja meg, hogy a szlovákul tanulni kívánó gyermekek jogai sérülnek Nagyszarván. Az emberjogi kérdéssé emelkedett konfliktus azonban az MKP szerint tudatosan felnagyított, a precedens teremtésének szándékával generált ellentét, melyben nem az azonos megítélés elve érvényesül. Az MKP már többször is kinyilvánította, hogy a nagyszarvai önkormányzat a hatályos törvények értelmében hozta meg azt a döntését, hogy a várhatóan nagyon pici érdeklődés okán nem nyit szlovák iskolát a településen, miközben több más községgel is szerződést kötött a közös iskolakörzet kialakításáról. Tehát a nagyszarvai szlovák gyermekek számára (akikből alig van) több iskolában is biztosított a művelődés lehetősége. Ugyanakkor azonban az MKP élesen elhatárolódik attól a megítéléstől, melyet a kormányhatalom állít, és amit az állítólag független ombudsman jelentésében követ: miközben az államnyelven való művelődés joga komoly elemzés tárgya, az anyanyelven való művelődés jogát senki sem firtatja. Ha számba vesszük, hogy valamivel kevesebb, mint 250 magyar iskolánk van, ugyanakkor 512 településen van papíron 20 %-nál több magyar lakos, akkor egyértelmű, hogy a magyar diákok jelentős hányada ugyanúgy utazni kényszerül az iskolába, mint a nagyszarvai szlovák ajkú gyermekek. Az lenne az ideális, ha minden gyermek a lakóhelyén látogathatná az iskolát – ez számunkra is természetes. Azonban felháborítóan igazságtalan, hogy a magyar tanulók anyanyelvű művelődéshez való joga nem ér annyit, mint a többségi nemzet számára biztosított – követelt művelődési jog.

A Magyar Közösség Pártja továbbra is támogatásáról biztosítja a nagyszarvai önkormányzatot, kitartásra biztatja, tudván, hogy minden döntésük a hatályos törvények értelmében és a tanulók, szülők, intézmények érdekének figyelembe vételével születik.

Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke