A  húsvéti elcsendesedést megelőzően csütörtökön Andrej Kiska államfő visszaadta a parlamentnek a pedagógusokról és szakszolgálati dolgozókról szóló törvényt, mely szakmai berkekben eddig is nagy hullámokat vetett. A törvénnyel szemben a szakmai szervezetek képviselői sok komoly kifogást emeltek, sőt, több szervezet összefogásával petíció is indult. Ennek támogatására az MKP is felszólította a magyar pedagógusokat, a petíciós bizottsághoz pedig csatlakozott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is. A törvény hiányosságai a magyar iskolákat még hátrányosabban érintik, hisz az új formájú szakmai továbbképzési rendszer, mely alapvetően nem jó, a kisebb létszámú magyar iskolai környezetben nehezebben kivitelezhető. A parlament a szakma tiltakozása ellenére fogadta el az új törvényt. A köztársasági elnök azonban mai lépésével új esélyt teremtett arra, hogy egy olyan törvény, mely sok szempontból hátrányosan érinti a pedagógusok társadalmát, ne lépjen hatályba.

A jogszabály sok hiányossága mellett, melyekről korábban már több helyütt szó volt (elsősorban a megújuló továbbképzési rendszer ellentmondásossága) magyar szempontból is érzékenyen érint bennünket. A pedagógusokról jelenleg érvényben lévő törvény ugyanis garantálja az anyanyelven való továbbképzések jogát. Ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban a nem szlovák nyelvű iskolákban, óvodákban tanító, nevelő pedagógusok magyarul írhatják atesztációikat, járhatnak képzésekre vagy vizsgázhatnak anyanyelvükön. Az új törvényből azonban ez a jog eltűnt. Azaz semmi sem garantálja, hogy ez a gyakorlat a továbbiakban is folytatódhat. Ez pedig nemzetiségi jogaink további szűkítését jelenti.

A magyar iskolák jogbiztonságát minden területen az oldaná meg, ha a közoktatási törvénybe végre bekerülne a nemzetiségi oktatásról egy önálló cikkely, amely szabályozná intézményeink tartalmi működését, ellenőrzését, módszertani segítését, illetve a továbbképzések rendszerét is. (Természetesen ebből kifolyólag kellene iskoláink finanszírozásának kérdését is oldani.) Ezt a javaslatát az MKP már több fórumon is hangoztatta, a Tanuló Szlovákia stratégia társadalmi vitája során a minisztériumba is beterjesztette.

Amíg azonban ez nem történik meg, a Magyar Közösség Pártja felszólítja a magyar parlamenti képviselőket, hogy szavazataikkal ne járuljanak hozzá a szóban forgó új törvény kapcsán az elnöki vétó megtöréséhez, ne legyenek részesei egy újabb magyar jogszűkítésnek.

 

Kiss Beáta,

az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Címkék: Kiss Beáta ,