Az MKP Országos  Elnöksége az MKP Alapszabályának 30. § 7. pontja alapján  2018. december 19-én azzal a kéréssel fordult az MKP Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottságához (OEAB), hogy értelmezze az Alapszabály 5. § 3. pont h) alpontját és az MKP Szervezési és Működési Szabályzatának 34. pontját.

Az OEAB 2019. január 14-én meghozott értelemző határozata értelmében a helyi frakcióból való kizárás csak akkor jár a párttagság megszűnésével, ha azt a helyi szervezet taggyűlése is megerősítette, és az ilyen döntés elleni esetleges panasz a megfelelő jogorvoslati eljárás lefolytatását követően eredménytelen marad.